Terug

Marc Roosenboom

Ik ben biochemicus van huis uit, maar sinds 2003 als belangenbehartiger actief om de beweging naar zorg dichtbij in de wijk en het in samenhang aanbieden van preventie, zorg en welzijn en werk verder te brengen. Door jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg en belangenbehartiging spreek ik zowel de taal van zorgprofessionals en bestuurders als beleidsmakers en politici en is verbinding snel gelegd. Ik ben onderdeel van een uitgebreid netwerk van mensen die bereid zijn mee te denken en kennis te delen. Interdisciplinaire en cross-over samenwerking is een rode draad in mijn werk.