Kennislab

Kennisdelen, samenwerken, samen doen! Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Terug

Samen bouwen aan een Sociale basisinfrastructuur (concept)

8 juni 2020

Deze publicatie in wording is een uitnodiging om meer te organiseren vanuit de leefomgeving van mensen: buurt, dorp of wijk. Dit door samen te bouwen aan een sociale basisinfrastructuur op basis van reële en geëxpliciteerde behoeften en waarborgen voor een duurzaam beheer ervan. Op veel plekken zijn bewoners(initiatieven), sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars volop bezig, iedereen vanuit eigen perspectief. Grote vraag is hoe hiervan een herkenbaar en samenwerkend geheel te maken. Dit boekje biedt bouwstenen voor wijken om (latente) sociale netwerken en informele oplossingen te verbinden met het reguliere zorg- en ondersteuningssysteem.

Publicatie Sociale Basisinfrastructuur concept mei2020
Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur