Kennislab

Kennisdelen, samenwerken, samen doen! Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Gezonde wijkbewoner centraal

Hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio samen stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? En als het even kan voor minder geld…

Welzijn op recept

Huisartsen verwijzen mensen met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach of schrijven een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Hoe werkt dat?

De vitaliserende kracht van werk, groen en bewegen in de praktijk

De combinatie van beweging en groen heeft een positief effect op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Gemeente Hollands Kroon zet hier met Vitaal in het Groen op in.

Leerwerkplaats Jubbega biedt kansen

Werken in het groen, leren én een diploma halen. Dat is de kern van Leerwerkplaats Jubbega.

Gezond Gesprek met Bert van Boggelen: inclusief werkgeverschap

Bert van Boggelen bouwt aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Want: mensen die meedoen in de samenleving zijn vaak gelukkiger, gezonder en hebben meer zelfvertrouwen.

300 partijen in de doe-stand in de bestrijding van laaggeletterdheid

Hoe kunnen we de komende jaren laaggeletterdheid voorkomen en terugdringen? Deze vraag stond centraal tijdens drie Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+. Met in totaal 300 verschillende partijen is nagedacht over een nieuwe meerjarige aanpak voor een geletterd en digitaalvaardig Nederland.

Gezamenlijk de ladder op voor chronisch zieke werknemers

Het komt vaak voor dat werknemers die een chronische aandoening krijgen (onnodig) langdurig thuis zitten. Hoe krijgen we het voor elkaar dat we medewerkers die een chronische aandoening krijgen aan het werk kunnen houden?