31 december 2014
 • In de wijk
 • In de zorg

Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

Is nu nog 16% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 plus, in 2040 is dit ruim een kwart. Ouderdom komt vaak helaas niet zonder gebreken. Mensen...
31 december 2014
 • In de zorg

Zorgverzekeraar De Friesland biedt als eerste regionale zorgverzekering

De zorgverzekering van De Friesland is alleen bestemd voor de inwoners van van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en...
23 december 2014
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Nieuwe definitie gezondheid

In dat concept kun je gezondheid aflezen aan zes dimensies: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie...
22 december 2014
 • In de wijk
 • In de zorg

Preventieconferentie formuleert Kamervragen

Het verslag van de Preventieconferentie laat een aantal van die antwoorden zien. Weight Watchers pleitte er bijvoorbeeld voor om bevordering van...
22 december 2014
 • In de zorg

e-Health veel gebruikt, maar niet voor communicatie

Dat blijkt uit de e-Health-monitor 2014 van Nictiz en het NIVEL. Tablets en smartphones worden veel gebruikt bij consulten en dossiers worden vaak al...
08 december 2014
 • Op het werk
 • In de zorg

Gezond werken in de zorg

Deze resultaten zijn naar voren gekomen uit een onderzoek onder 11.000 zorgmedewerkers. Op 25 november jongstleden waren ze ook onderwerp van gesprek...
03 december 2014
 • In de zorg
 • Bescherming

Programma Zorg en Perspectief vraagt projectvoorstellen

Fonds NutsOhraHet programma Zorg en Perspectief wil ervoor zorgen dat de verschillen in perspectief tussen gezonde jongeren en jongeren met een...
01 december 2014
 • Op het werk
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op school
 • Bescherming

59 gemeenten ondertekenen pledge Gezonde Slagkracht

ZonMw Gezonde slagkrachtIn het verlengde van de inzichten en resultaten uit het programma Gezonde Slagkracht zullen de gemeenten verschillende...