20 november 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Van pledge naar gezondheid: Hoe zelfmonitoring bijdraagt aan implementatie

Prof. dr. Dirk Ruwaard en dr. Marleen Bekker van de Universiteit Maastricht deelden laatste inzichten over de maatschappelijke beweging van ‘...
15 november 2018
 • In de zorg
 • In de wijk

SOLK, Stress, emoties en (positieve) gezondheid - 12 februari 2019

Mensen met SOLK ervaren veel leed en functioneren slecht(er) in het sociale leven. Daarnaast doen zij een frequent beroep op de gezondheidszorg. Om...
14 november 2018
 • In de wijk

Koningin Máxima aanwezig bij lancering SchuldenlabNL

Volgens SchuldenlabNL zijn er meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of...
01 november 2018
 • In de zorg
 • In de wijk
 • Op het werk
 • Op school

Nieuwsbrief: Alliantie gezondheid en geletterdheid

Deze eerste nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om ons te bezinnen op de toekomst van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Gezondheid, niet...
31 oktober 2018
 • In de wijk
 • Op school

Webinar Kinderarmoede en Gezondheid | 10 december 2018

Je ziet het vaak niet, maar in Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. In sommige buurten hoort zelfs één op de drie kinderen bij een...
30 oktober 2018
 • In de wijk

Mooie stap richting groene werkvloer

De pledge werd ondertekend tijdens een bijeenkomst waarin ‘De vitale werknemer anno 2025’ centraal stond. Samen naar een gezonder werkend...
23 oktober 2018
 • In de wijk

Blauwe Zorg in de wijk in beeld

Vanaf najaar 2016 is in vier Maastrichtse wijken een beweging in gang gezet naar duurzame en effectieve zorg met de vraag van de burger als...
23 oktober 2018
 • In de wijk

De gezonde wijkbewoner als centre of the universe

Met als eerste piek het -binnen 24 uur- uitverkochte symposium op 1 november 2018 over de toepassing van Social Design als alternatieve methode om...
11 oktober 2018
 • In de wijk
 • Op school

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

In het Noorden is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving, maar er is nog veel winst te behalen. Centre of Expertise Healthy...
10 oktober 2018
 • In de wijk

Gezond gesprek met Rob Baan: geen pillen maar paprika’s in de Schilderwijk

Karen: Wat me direct opviel bij jouw bedrijf is dat je jouw passie om Nederland gezonder te maken heel specifiek toepast in de organisatie. Je...

Pagina's