Partner sinds

11 april 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, bestaande uit: gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant, Pantein, Radius; welzijn Land van Cuijk, Robuust, Syntein, VGZ, Zorgbelang Brabant, en het Louis Bolk Instituut wil positieve gezondheid een centrale plek geven binnen de regio. De werkgroep zorgt ervoor dat binnen 5 jaar alle professionals Noordelijke Maasvallei werken aan positieve gezondheid en de zes dimensies.

Wij zijn van mening dat het centraal stellen van positieve gezondheid als gezamenlijk oriëntatiepunt, een belangrijke voorwaarde is om dit te realiseren. De eigen regie en mogelijkheden van mensen moet zoveel mogelijk het uitgangspunt zijn binnen de gezondheidszorg en dan volgen als vanzelfsprekend gezondheidsbevordering en ziektepreventie als belangrijke maatregelen binnen de gezondheidszorg én welzijn.

Activiteiten

Veranderen attitude, kennis en vaardigheden burgers en professionals

Zorgen voor een verandering van attitude, kennis en vaardigheden bij zowel burgers als professionals in de regio Noordelijke Maasvallei ten behoeve van positieve gezondheid.

Creëren van 'op positieve gezondheid gebaseerde structuren

Creëren van ‘op positieve gezondheid gebaseerde’ ondersteunende structuren.

Initiëren vormen van organiseren en samenwerken positieve gezondheid

We initieren nieuwe vormen van organiseren en samenwerken rondom het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.

Andere financiering zoeken die passen bij positieve gezondheid

We zoeken andere vormen van financiering die passen bij het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.

Inbedden ‘Veranderplan positieve gezondheid regio Noordelijke Maasvallei’

Inbedden ‘Veranderplan positieve gezondheid regio Noordelijke Maasvallei’

Uitbouwen werkgroep tot netwerk positieve gezondheid

Uitbouwen werkgroep positieve gezondheid tot netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei

Schetsen bestaande handelingsperspectieven positieve gezondheid

Schetsen van bestaande handelingsperspectieven in het kader van positieve gezondheid

Beschrijven van bestaande ‘Best practices’ in de regio

Beschrijven van reeds bestaande ‘Best practices’ in de regio

Ontwikkelen en implementeren eenvoudige screeningslijst positieve gezondheid

Ontwikkelen en implementeren eenvoudige screeningslijst voor positieve gezondheid.

Ontwikkelen en tonen basispresentatie positieve gezondheid

Ontwikkelen en tonen van basispresentatie positieve gezondheid.

Communiceren over positieve gezondheid

Communiceren over positieve gezondheid.

Locaties

Werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei
Syntein Bereklauw 7
5831PE Boxmeer
Nederland