Partner sinds

23 april 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid.....

Stichting Werk & Mantelzorg streeft na dat werknemers die werk en mantelzorg combineren, gezond, vitaal en in balans blijven. Daartoe werken we aan bewustwording en agendering van het thema bij politiek, rijksoverheid, gemeenten, werkgevers, sociale partners, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers. Met als doel overbelasting, verzuim, uitval en verloop te voorkomen.

Activiteiten

Informatie, advies en concrete tools over het combineren van werk & mantelzorg

Werk & Mantelzorg biedt informatie en advies, en ook concrete tools zoals een plan van aanpak, checklist, thermometer en een nulmeting/onderzoek om met het thema aan de slag te gaan. Mantelzorgvriendelijke organisaties worden beloond met de Erkenning ‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk’.

Motiveren sociale partners om combinatie werk en mantelzorg op te nemen in CAO's

Werk & Mantelzorg vraagt sociale partners om aan de onderhandelingstafel en in cao’s aandacht te besteden aan de combinatie werk en mantelzorg. Bijvoorbeeld door het slim inzetten van (verlof)regelingen en meer ruimte te creëren voor individuele maatwerkafspraken, regelingen voor (tijdelijke) werktijdverkorting, voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling en te kijken naar flexibiliteit in arbeid, bijvoorbeeld in werktijden en locatie.

Stimuleren en ondersteunen gemeenten bij verbetering combinatie werk & mantelzorg

Werk & Mantelzorg stimuleert en ondersteunt gemeenten in drie rollen: de gemeente als werkgever zelf (voorbeeldfunctie), de gemeente als WMO-verstrekker aan mantelzorgers, en de gemeente als voorlichter en aanjager van werkgevers in haar gemeente.

Locaties

Werk & Mantelzorg
Wilhelminaweg 12
Doorn
Nederland