Partner sinds

14 september 2016

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Thuisafgehaald combineert gezonde voeding met sociaal contact. 25% van de ouderen die thuiszorg krijgen, is ondervoed. 30% van Nederlanders voelt zich eenzaam. Thuisafgehaald verbindt buurtgenoten aan elkaar om eten te delen. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die tijdelijk of permanent niet meer voor zich zelf kunnen koken. Denk aan ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke/verstandelijke beperking.

Er zijn in Nederland 9.000 thuiskoks die bereid zijn te koken voor een ander. Sinds de oprichting in 2012 zijn er reeds 230.000 maaltijden gedeeld. We streven naar gezonde verbonden buurten. Gezond, omdat mensen verse, zelf bereide maaltijden eten. De maaltijden bevatten meer groenten, pure producten en weinig pakjes/zakjes. Verbonden, omdat buurtgenoten lkaar via het delen van eten leren kennen. 51% van de thuiskoks doet meer dan koken alleen.

Wij, Gemeente Woerden, Radius Welzijn en Welzijn Divers, werken samen met Thuisafgehaald. Wij genereren lokaal bekendheid voor deze informele steun rond de avondmaaltijd. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om via Thuisafgehaald eten te delen met buurtgenoten.

Thuisafgehaald heeft de ambitie dat er in 2020 per jaar 75.000 gezonde maaltijden worden gedeeld tussen kwetsbare mensen en kokende buurtgenoten.

Thuisafgehaald still Pledgeondertekening

Activiteiten

Online tools matching buurtgenoten

Thuisafgehaald zal online tools (door)ontwikkelen voor de matching tussen buurtgenoten.

Eten delen met kwetsbare buurtgenoten

Thuisafgehaald biedt ondersteuning aan iedereen die eten wil delen, met speciale aandacht voor kwetsbare buurtgenoten.

Samenwerking partners zorg/welzijn en ondersteuning professionals

Thuisafgehaald zal met partners uit zorg en welzijn en sociaal professionals samenwerken en ondersteunen in het gebruik van Thuisafgehaald voor hun kwetsbare cliënten.

Instrument voor zelfredzaamheid en informele steun

Thuisafgehaald betrekt 25 gemeenten om Thuisafgehaald in te zetten als instrument voor zelfredzaamheid en informele steun.

Locaties

Thuisafgehaald
Bemuurde Weerd Westzijde 3
Utrecht
Nederland