Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Steeds meer mensen zullen in de toekomst, naast hun baan, een zorgtaak hebben voor bijvoorbeeld familieleden. Het is zowel voor werknemers als werkgevers belangrijk om hier verstandig mee om te gaan om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het doel van Surplus Welzijn (voorheen HOOM) is om werkende mantelzorgers al in een vroeg stadium te signaleren en ze goed in de gaten te houden om uitval te voorkomen.

Activiteiten

Trainingen en advies voor werkgevers en werknemers die mantelzorger zijn

Surplus Welzijn ondersteunt werknemers en werkgevers met trainingen. Mantelzorgers en werkgevers krijgen dan advies over hoe zij mantelzorg, werk en privé kunnen blijven combineren. Hierdoor kan overbelasting worden voorkomen of verholpen. Samen met Orthomedic zal gekeken worden hoe dit verder vorm gegeven kan worden. Meer kennis van de problematiek van mantelzorgers en een goede doorverwijzing is essentieel. Om de fysiotherapeuten van Orthomedic te informeren en adviseren zal Surplus Welzijn presentaties verzorgen. Maar Surplus Welzijn richt zich niet alleen op de mantelzorgers zelf, ze gaat ook bij werkgevers langs. ‘Beter voorkomen dan genezen’, dat is de leus. Met goede voorlichting over ziekteverzuim, preventie en re-integratie willen we werkgevers hiervan bewust maken. Surplus Welzijn heeft een toolkit mantelzorg en werk ontwikkeld die ingezet kan worden bij organisaties.

Locaties

Surplus Welzijn
Nieuwe Ginnekenstraat 18
Breda
Nederland