Partner sinds

26 februari 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Sardes focust daarbij op het bevorderen van de gezondheid van jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang, het equiperen van laaggeletterde ouders om samen met de professionals kinderen goed te kunnen ondersteunen en het verspreiden van kennis over werkzame interventies.

Partner sinds

26 februari 2015

Activiteiten

Goede praktijkvoorbeelden van instellingen gericht op beweging en motorische ontwikkeling bij kinderen

Sardes brengt goede praktijkvoorbeelden van aanpakken waarbij instellingen en laaggeletterde ouders de gezondheid van kinderen bevorderen en dan met name gericht op beweging en motorische ontwikkeling in kaart.

Maken van praktische checklists voor gemeenten en instellingen

Sardes maakt praktische checklists voor gemeenten en instellingen.

Overdraagbare aanpak via netwerk Versterk Het Jonge Kind

Sardes voorziet in een overdraagbare aanpak waarbij we ons netwerk Versterk Het Jonge Kind zullen inzetten.

Locaties

Sardes
Lange Viestraat 371
Utrecht
Nederland