Partner sinds

11 april 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Richting biedt binnen het huidige bestel een nieuwe invulling van arbeidsgerelateerde zorg, door werknemers een context te bieden waarin het stimulerend is te werken aan je gezondheid. Wij bieden een volwaardig alternatief op de huidige arbodienstverlening aangevuld met arbeidsgerelateerde zorg, met als doel: “Als je (even) niet werkt, werken we aan gezondheid”.

Activiteiten

Begeleiden medewerkers in samenwerking met hele gezondheidsketen

Richting begeleidt medewerkers in een positieve context op het terrein van werk en gezondheid in sport- en gezondheidscentra, te beginnen in Breda en Tilburg en Maastricht. Daarbij constateren wij niet wat er is, maar behandelen wij ook met een keten aan artsen voor werk en gezondheid, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en sportbegeleiders en tweedelijns specialisten. Hierbij werken we samen met werkgevers en werknemers en met inkomens- en zorgverzekeraars

Samenwerken in de weg naar arbeidsgerelateerde zorg

Richting bouwt voor op opgedane kennis en ervaring en bundelt ervaring op werk, inkomen en zorg tot een gezonde keten en geeft hiermee invulling aan de landelijke plannen omtrent de nieuwe arbeidsgerelateerde zorg. Richting heeft haar dienstverlening vooraf afgestemd en getoetst aan vertegenwoordigers van SZW, VWS, VNO NCW, FNV en CNV, zorg- en inkomensverzekeraars en bovenal werkgevers en medewerkers en professionals in de arbeidsgerelateerde zorg. Dit omdat enkel door samenwerking de arbeidsgerelateerde zorg gezond wordt. Voor een objectieve toetsing hebben wij de samenwerking met TNO gezocht

Locaties

Richting
Verlengde Poolseweg 34-46
Breda
Nederland