Partner sinds

30 mei 2017

Bijdrage Alles is gezondheid...

PMA Nederland en EduMind zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Activiteiten

Methode ontwikkelen voor een betere gezondheid

PMA Institute heeft zich ten doel gesteld om, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een methode te ontwikkelen die zorgt voor een betere gezondheid en het doorbreken van niet dienende gedrags- en denkpatronen; Progressive Mental Alignment (PMA).

De missie die PMA Nederland en EduMind zich hierbij stellen is het bevorderen van emotionele stabiliteit, geluk, welzijn en werkplezier van mensen.

PMA-coaching thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters

EduMind richt zich binnen het onderwijs op thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters. Met behulp van PMA-coaching worden leerlingen vanaf 6 jaar gecoacht en onderwijspersoneel getraind om leerbelemmerende factoren op te heffen.

Het doel: inzicht krijgen in de redenen achter bepaald gedrag, leren op een andere manier in gesprek te gaan met leerlingen, duurzame arbeidsrelaties, meer energie, minder ziekte en meer plezier in je werk.

Onze doelstelling m.b.t. onderwijs:
- 120 leerlingen per schooljaar
- 75 docenten per schooljaar

Duurzaam oplossen van (langdurige) bijstandsproblematiek

PMA Nederland wil bijdragen aan het duurzaam oplossen van (langdurige) bijstandsproblematiek binnen de gemeenten in Nederland. De focus ligt op het inzichtelijk maken en oplossen van de individuele oorzaken (weerstanden) die ten grondslag liggen aan langdurige gebruikmaking van bijstand door individuele bijstandsgerechtigden. PMA Nederland gaat gemeenten hierbij helpen met gesubsidieerde projecten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkbereid maken. Hiervoor maken we gebruik van onze speciale online scans en het voeren van individuele gesprekken met de deelnemers waar, door toepassing van de PMA-techniek, de primaire belemmerende factoren zullen worden blootgelegd en weerstanden van de deelnemer worden weggenomen. Onze doelstelling m.b.t. gemeenten:
-1e jaar : 2 gemeenten
-1e jaar: 100 mensen begeleiden naar werk

Doelstellingen duurzaam oplossen van (langdurige) bijstandsproblematiek

Onze doelstelling m.b.t. gemeenten:
-1e jaar : 2 gemeenten
-1e jaar: 100 mensen begeleiden naar werk

In-house trainings- en opleidingstraject PMA

PMA Nederland heeft een trainings- en opleidingstraject ontwikkeld welke in-house kan worden ingezet in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Doelstelling daarbij is dat na afloop van het traject de deelnemende organisatie aantoonbare resultaten behaald en, op het gebied van PMA, volledig zelfvoorzienend is.

Locaties

Nederland