Partner sinds

13 december 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid

OrthoMedic is specialist in het aanbieden van gezondheidsonderzoeken. Ons doel is om aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, stressklachten, longaandoeningen, te voorkomen of tijdig te herkennen.

Activiteiten

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

OrthoMedic voert Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit om op deze manier duurzame inzetbaarheid te waarborgen. We bieden dit aan aan bedrijven, als ook particulieren en met name kinderen. De onderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van zowel geestelijke als lichamelijke informatie van werknemers en particulieren zodat een gezondheidsbeleid, gericht op het versterken van duurzame inzetbaarheid, gefundeerd kan worden overwogen

Interventies na Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

OrthoMedic verzorgt interventies na de PMO’s. De informatie vanuit de PMO’s wordt geanalyseerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin verschillende interventies in groepen of persoonlijk worden geformuleerd. U kunt hierbijdenken aan bijvoorbeeld rugscholing, maar ook aan coaching e.d. Dit vergroot de effectiviteit van de testen en het beleid. Via het hertesten kan men vervolgens de effectiviteit en het gezonde gedrag monitoren en bijsturen.

Locaties

Orthomedic
Ettingstraat 4
Roosendaal
Nederland