Partner sinds

17 april 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het doel van het Nationaal Platform Borstvoeding is om vrouwen die gekozen hebben om borstvoeding te geven te ondersteunen, zodat zij zo lang borstvoeding geven als zij van plan waren. Concreet streven we naar 20% minder vrouwen die in 2020 binnen 1 maand stoppen met het geven van borstvoeding.

Zorg voor borstvoeding is van belang omdat het geven van borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van moeder en kind, bijdraagt aan een verkleining van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, besparing levert in de kosten voor de gezondheidszorg en onderdeel is van een gezonde leefstijl.

Activiteiten

Bevorderen ketenzorg borstvoeding

Nationaal Platform Borstvoeding bevordert de ketenzorg bij borstvoeding vanuit de eigen beroepsgroep.

Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding

Nationaal Platform Borstvoeding implementeert de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding om er vervolgens ook mee te werken.

Benadrukken belang opleiding op het gebied van borstvoeding

Nationaal Platform Borstvoeding wijst opleidingsinstituten en zorginstellingen op het belang van een basisopleiding, regelmatige toetsing van kennis, bijscholing en certificering op het gebied van borstvoeding en om hier - waar mogelijk - ook concreet een bijdrage aan te leveren of deze zelf organiseren.

WHO Code onder de aandacht en naleven

Nationaal Platform Borstvoeding zal de WHO Code (inclusief de aanvullende resoluties) onder de aandacht brengen, onderschrijven en naleven in de eigen uitingen en activiteiten.

Verspreiden beeldmerk 'Voeden kan hier'

Nationaal Platform Borstvoeding zorgt voor meer locaties met het beeldmerk ‘Voeden kan hier’.

Locaties

Nationaal Platform Borstvoeding
Eisenhowerlaan 108
Den Haag
Nederland