Partner sinds

29 oktober 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij stimuleren verantwoorde alcoholconsumptie binnen studentenverenigingen, door het terugdringen van overmatige alcoholconsumptie. Bij de LKvV zijn 48 studentenverenigingen aangesloten en daarmee ruim 40.000 studenten. Bij alle activiteiten werkt de LKvV samen met de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) en de Nederlandse Brouwers.

 

Activiteiten

Opzetten alcoholbestuursreglement voor studentenverenigingen

De LKvV stelt voor onze lidverenigingen een format alcoholbestuursreglement op met duidelijke suggesties voor het inrichten van het eigen alcoholbeleid van de studentenverenigingen. Elke studentenvereniging is verplicht om een alcoholbestuursreglement te hebben. Planning: dit alcoholbestuursreglement is af in november 2015.

Ontwikkelen online IVA-tool

De LKvV creëert een online IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) tool voor onze lidverenigingen. Deze tool bestaat uit informatie over alcohol, de medische en andere gevolgen van alcoholconsumptie en de wetgeving rondom alcoholconsumptie en -verstrekking. Daarna volgt er een toets. Wanneer leden dan achter de bar staan zijn zij goed geïnformeerd en in staat om een verantwoordelijke bardienst te draaien. Wij verwachten op dit moment hiermee een derde van de studenten te bereiken, maar wij streven dit aantal omhoog te brengen in 2016 en 2017. Planning: deze tool wordt op dit moment ontwikkeld en is in november 2015 af.

Ontwikkelen Handbook of Best Practices alcoholbeleid

De LKvV verzamelt en bundelt de best practices van onze lidverenigingen in een document, dat als bijlage bij het reglement wordt gevoegd. Planning: dit document is momenteel af. Wij brengen het onder de aandacht via het maandelijkse LKvV-nieuws, het belrondje, de LKvV-website en tijdens Plenaire Vergaderingen. Zo willen we alle 48 lidverenigingen bereiken.

Werkgroep oprichten

De LKvV richt een werkgroep op om niet of minder actieve studentenverenigingen te prikkelen om betrokkenheid te tonen bij de aanpak van verantwoorde alcoholconsumptie. In deze werkgroep zullen minstens vijf verschillende studentenverenigingen deelnemen, afkomstig uit verschillende verenigingsverbanden. Planning: Er zullen minstens twee bijeenkomsten plaatsvinden in 2016.

Communicatieplan en monitoren voortgang

De LKvV stelt een communicatieplan en een monitoringsysteem op om te meten hoe verantwoorde alcoholconsumptie binnen de studentenverenigingen voortgang boekt. Planning: Het communicatieplan en monitoring systeem zijn af eind november 2015.

Locaties

Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)
Jansveld 31
Utrecht
Nederland