Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Kellebeek College leidt studenten op voor (onder andere) de gezondheidszorg en welzijnssector. Dat betekent dat zij een belangrijke voorbeeldrol hebben en in de gelegenheid zijn in gesprek te gaan met cliënten. Het onderwijs maakt de studenten bewust van die rol en heeft in de lessen bijvoorbeeld aandacht voor lifestyle. In de nieuwbouw van het college is ook de Zorgboulevard Roosendaal gevestigd, waar de studenten al in contact kunnen komen met cliënten.

Activiteiten

Lessen verzorgen over lifestyle

Het Kellebeek College verzorgt lessen in alle leerjaren over lifestyle (jaarlijks);

Panelgesprekken met studenten om bewustwording en actie te bevorderen op de school

Het Kellebeek College voert panelgesprekken met studenten om bewustwording en acties te bevorderen binnen de school (3 panelgesprekken per jaar).

Bewustwording benoemen van voorbeeldrol

Het Kellebeek College werkt aan bewustwording  door regelmatig in lessen de voorbeeldrol te benoemen.

Gemeenschappelijke acties opzetten met de medebewoners van de zorgboulevard en de wijk

Het Kellebeek College zet gemeenschappelijke acties op met de medebewoners van de zorgboulevard en de wijk (tenminste twee concrete acties per jaar)

Locaties

Kellebeek College
Oostelijke Havendijk 1
Roosendaal
Nederland