Partner sinds

23 april 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Johnny Joker focust op gedragsvorming bij kinderen. De ‘entertainment education’ aanpak helpt kinderen (zich)zelf te ontdekken en stimuleert ze hun eigen gezonde keuzes te maken op het gebied van hun lichaam, persoonlijkheid, emoties en sociale interactie. Johnny Joker is de verbindende schakel in de krachtige driehoek van kind, ouders en professionals uit de zorg en het onderwijs.

Partner sinds

23 april 2015

 

Activiteiten

Het poetsgedrag van kinderen verbeteren

Johnny Joker zet zich in om het poetsgedrag van kinderen te verbeteren, met een interventie waar kind, ouders en mondzorgprofessionals bij betrokken zijn, en door vierhonderd boekjes over tandenpoetsen ter beschikking te stellen aan tandarts- en mondhygiënistenpraktijken.

Studie naar het effect van Johnny Joker-boekjes op de attitude van kinderen ten opzichte van gezond gedrag

Johnny Joker start in samenwerking met de Radboud Universiteit in 2015 een studie naar het effect van voorlezen van Johnny Joker boekjes op de attitude van kinderen ten opzichte van gezond gedrag.

Mogelijkheden verkennen voor verdere samenwerking met organisaties in de kinderopvang en het onderwijs

Johnny Joker verkent mogelijkheden voor verdere samenwerking met organisaties in de kinderopvang en het onderwijs. 

Locaties

Johnny Joker
Larikslaan 9
Amsterdam
Nederland