Partner sinds

08 februari 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vormt een vast onderdeel van elk project.

  • Vrouwen in Veendam helpen we om te leren zwemmen, fietsen, Nederlands te spreken, elkaar te ontmoeten en thema’s te bespreken die de vrouwen zelf van belang vinden;
  • Inwoners van Groningen die de Nederlandse taal willen leren koppelen we aan vrijwilligers. De duo’s bepalen zelf de inhoud en werkwijze van de verbinding;
  • Ouderen die zich alleen voelen koppelen we in samenwerking met Dörpszörg Ulrum en de Garmerstee in Garmerwolde aan ouderen uit de buurt. Ook Buurtzorg en TSN zijn partners in dit project;
  • Vrouwen uit Delfzijl die hun eigen leven aangenamer willen maken door elkaar te ontmoeten tijdens inhoudelijke en leuke activiteiten helpen we om een stabiele groep in de wijk te vormen
  • Gelijkwaardigheid en zelfregie zijn uitgangspunten bij elk project.

Locaties

Groningen
Nederland