Partner sinds

24 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Schoolmaatschappelijk Werk van Stichting Jeugdformaat en TNO Earth Life and Social Sciences, willen bijdragen aan de impact van Alles is gezondheid… door samen te werken in de preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen in (v)echtscheidingssituaties. Middelen daarbij zijn innovaties, wetenschappelijk onderbouwde interventies en scholing van praktijkprofessionals. Jeugdformaat en TNO werken hierbij samen met relevante andere kennisinstituten en praktijkpartners.

Activiteiten

Wetenschappelijk onderbouwen interventies

Jeugdformaat en TNO gaan interventies om kinderen en gezinnen in scheidingssituaties in de praktijk te ondersteunen verder wetenschappelijk onderbouwen (inzicht in effectiviteit en implementatiemogelijkheden, bv. rondom de groepsprogramma’s Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s, gericht op het vergroten van psychosociale competenties en het voorkomen/beperken van problemen van kinderen in scheidingssituaties).

Innovaties (door)ontwikkelen

Jeugdformaat en TNO zullen met elkaar en andere partners in het wetenschappelijk en praktijkdomein, waar nodig, innovaties (door)ontwikkelen voor het opvullen van witte vlekken in de preventie van scheiding gerelateerde problematiek (bijvoorbeeld voor het ondersteunen van jongeren in scheidingssituaties in de middelbare schoolleeftijd).

Bijdragen bredere toepassing interventies

Jeugdformaat en TNO zullen bijdragen aan de bredere toepassing van wetenschappelijk onderbouwde interventies op scholen en bij CJG’s.

Scholing praktijkprofessionals

Jeugdformaat en TNO zullen zich inzetten voor de scholing van andere praktijkprofessionals in het gebruik van de interventies Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s en het delen van ervaringen in preventieve ondersteuning binnen deze doelgroep.

Locaties

Jeugdformaat en TNO
Fleminglaan 16
Rijswijk
Nederland