Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

IRIS is een initiatief van de zorginstellingen Careyn, Thebe, Surplus en woningcorporatie Thuisvester. Momenteel zijn er 17 welzijns- en zorginstellingen en woonstichtingen aangesloten. IRIS heeft als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) te laten wonen, door middel van een e-platform waarmee gebruikers veel zaken makkelijk kunnen regelen: woonadvies vragen, verse maaltijden bestellen of medische hulpmiddelen verkrijgen.

Activiteiten

Platform IRIS

Met het e-platform IRIS kunnen gebruikers veel zaken makkelijk regelen: woonadvies vragen, verse maaltijden bestellen of medische hulpmiddelen regelen. Ook houdt de gebruiker contact met de buurt en is op de hoogte van de ijkactiviteiten. Via IRIS kan er hulp worden aangeboden of gevraagd aan buren. Is er meer hulp nodig zijn dan familie, buren en vrijwilligers kunnen regelen, dan kan men via IRIS aanvullende diensten vinden die men nodig heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook voor vrijetijdsinvulling is IRIS de uitkomst door spelletjes te spelen, video-uitzendingen te bekijken of te beeldbellen met familie en bekenden. Ook kan men in contact komen met andere deelnemers met wie men een hobby of interesse deelt. Kortom, met IRIS maak je van je wijk een community. In juni 2015 wordt verantwoording gegeven over de behaalde resultaen. In 10 kernen in West-Brabant worden er pilots uitgerold.

Verantwoording en pilots in tien kernen in West-Brabant

IRIS is een initiatief van de zorginstellingen Careyn, Thebe, Surplus en woningcorporatie Thuisvester. Momenteel zijn er 17 organisaties aangesloten. Dit zijn welzijns- en zorginstellingen en woonstichtingen. IRIS wordt met subsidie van de Provincie Noord-Brabant en het Zorgkantoor CZ ondersteund. Opleidingsinstituten Avans en NHTV zijn betrokken. In juni 2015 wordt verantwoording gegeven over de behaalde resultaten. In 10 kernen in West-Brabant worden er pilots uitgerold.