Partner sinds

07 augustus 2016

Wij, partijen in de modebranche, zullen de impact van Alles is gezondheid... verbreden en verdiepen door binnen de eigen mogelijkheden de volgende activiteiten uit te voeren:

Modellen, modellenbureaus, opdrachtgevers en media:

 • Erkennen dat gezondheid essentieel is voor de uitoefening van het modellenvak;
 • Geven een realistisch beeld van het modellenvak waarbij aandacht wordt geschonken aan de (gezonde) leefstijl van modellen;
 • Spreken elkaar aan bij het signaleren van een ongezonde/ongewenste situatie;
 • Hanteren een leeftijdgrens van 18 jaar en ouder voor (geheel of gedeeltelijke) naaktfotografie en bieden een besloten plek voor het omkleden op de set. Bij naaktfotografie is expliciete leeftijdsverificatie en een schriftelijke overeenkomst vooraf onderdeel van het werkproces. Net als de afspraak om melding te maken bij overtreding en de verplichting om na te gaan of begeleiding van modellenbureaus en/of ouders noodzakelijk is;
 • Zetten ons in om binnen een half jaar de volgende taken te beleggen bij een onafhankelijke instantie met expertise en autoriteit:
 • o Het monitoren van de uitvoering van deze pledge;
 • o Het beoordelen van verzoeken om deze pledge mede te ondertekenen;
  o Het ontvangen en beoordelen van (anonieme) meldingen van eventuele misstanden of ongezonde situaties;
  o Het bespreekbaar maken van afwijkingen van deze pledge en adviseren over verbetering.
   

Modellenbureaus en organisaties gericht op begeleiding van modellen:

 • Organiseren, al of niet op verzoek van het model zelf, professionele begeleiding en persoonlijke of groepscoaching over onder meer verantwoorde voeding, fysieke en mentale training zoals omgaan met stress. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van externe professionals;
 • Bieden realistische informatie over het modellenvak, de eisen die het vak aan modellen stelt, de werkomgeving en de afspraken die binnen de branche gelden;
 • Matchen opdrachten met modellen en toetsen opdrachten op mogelijke schadelijkheid voor de fysieke of psychische gezondheid bij het uitvoeren daarvan;
 • Stellen zo mogelijk gezamenlijk een modelcontract op waarin de relatie tussen opdrachtgever en -nemer wordt vastgelegd, met aandacht voor gezondheidsaspecten;
 • Weren onbetrouwbare opdrachtgevers.
   

Opdrachtgevers (designers, retailers en media):

 • Geven geen opdrachten die de fysieke of psychische gezondheid van modellen schaden;
 • Contracteren geen modellen die de eigen gezondheid zichtbaar veronachtzamen. Wij werken alleen met gezonde modellen;
 • Communiceren over de eisen die aan het model worden gesteld, en de inhoud van de opdracht (activiteiten, werkbelasting, voldoende rustmomenten en catering, financiële afwikkeling).
   

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.