Partner sinds

07 februari 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: 

  • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
  • een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;
  • het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Activiteiten

Adopteren van de uitkomsten van de Goodworkathon

Wij adopteren de uitkomsten van de Goodworkathon van het jaarcongres 2018 van Alles is gezondheid … als antwoord op de vraag: hoe maken wij van mensen, waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen, onze beste werkenden?

Het gezamelijk organiseren van activiteiten

Wij organiseren gezamenlijk een of meerdere activiteiten voor ondernemingsraden om de aanbevelingen uit deze Goodworkathon om te zetten in concrete acties binnen bedrijven.

Rapporteren over de voortgang

Wij rapporteren over de voortgang via de Nieuwsbrief van Alles is gezondheid…