Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Woensdrecht zal in het Collegeprogramma 2014-2018 bij alle beleidsthema's aandacht hebben voor gezondheid en een gezonde leefstijl. Er worden verschillende projecten uitgevoerd, onder andere  op het gebied van bewegen, alcohol en drugs, en vroegsignalering.

Activiteiten

Beweegproject voor 55+'ers

De gemeente Woensdrecht voert een beweegproject uit specifiek voor volwassenen/ouderen van 55 jaar en ouder die inactief zijn m.b.t. bewegen. Deze doelgroep krijgt een fittest en er worden sportactiviteiten opgezet.

Fit+Fun

De gemeente Woensdrecht voert sinds vier jaar het project Fit=Fun uit. Dit is een activiteitenmiddag gericht op jongeren van groep 5 t/m 8 van de basisschool ter preventie van overgewicht. Het doel is om de jongeren bewust te maken van het belang van voeding en beweging om overgewicht te voorkomen.

Alcohol- en drugsgebruik hangjongeren

De gemeente Woensdrecht voert in 2014 een veldverkenning uit naar het alcohol- en drugsgebruik onder hangjongeren als vervolg op de in 2009 uitgevoerde veldverkenning. Op basis van de eindrapportage zullen nadere te bepalen activiteiten worden opgezet.

Alcohol- en drugsproject voortgezet onderwijs

De gemeente Woensdrecht voert in samenwerking met diverse partijen een alcohol- en drugsproject uit voor de 2e en 3e klassen van het Voortgezet Onderwijs. Het doel is preventie.

Regionaal preventieprogramma alcoholmatiging jongeren

De gemeente Woensdrecht is voornemens om zich samen met andere gemeenten in de regio West –Brabant in te zetten voor het ontwikkelen van een regionaal preventieprogramma alcoholmatiging jongeren, te starten vanuit de VO-scholen in de regio. De bovenstaande activiteiten komen voort uit de nota volksgezondheid 2013-2016.

Huiskamerprojecten ouderen en kwetsbare burgers

De gemeente Woensdrecht wil eind 2014 in alle vijf kernen een huiskamerproject gerealiseerd hebben.Het is een laagdrempelig ontmoetingspunt gericht op zowel ouderen als kwetsbare burgers en vervultdaarnaast ook een functie op het gebied van preventie, vroegsignalering en zorg. Inmiddels is de huiskamer in drie van de vijf kernen in uitvoering. De overige twee kernen volgen binnenkort.

Collegeprogramma 2014-2018

De gemeente Woensdrecht zal in het Collegeprogramma 2014-2018 integraal in alle beleidsthema’saandacht hebben voor gezondheid en een gezonde leefstijl.

Locaties

Gemeente Woensdrecht
Huijbergseweg 3
Hoogerheide
Nederland