Partner sinds

10 april 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Deltion College stimuleert studenten een medewerkers om zich zo succesvol mogelijk te ontwikkelen in hun beroep, in de maatschappij en hun persoonlijk leven. Het college heeft daarbij veel aandacht voor gezondheid en bewegen. Het streven is opgenomen te worden in de ranking van Great Place to Work, steeds meer aan vitaliteit te doen, zowel in de opleidingen als de loopbaanbegeleiding, en sport toegankelijker te maken voor studenten en medewerkers.

Activiteiten

Opgenomen worden in de ranking van great Place to Work

Het Deltion College streeft ernaar opgenomen te worden in de ranking van Great Place to Work, als organisatie waar je vertrouwen hebt in mensen, waar je met trots en plezier samen met collega's werkt.

Aandacht voor vitaliteit in loopbaanbegeleiding en in de opleidingen zelf

Het Deltion College wil dat er in 2016 bij 30% van de opleidingen aandacht is voor vitaliteit in zowel de loopbaanbegeleiding van studenten als in de opleidingen zelf. In 2017 is dat 50% en in 2018 is dat 70%. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van vitaal werknemerschap. Leerlingen leren om gezond te werken en leerbedrijven wordt gevraag om toe te zien op gezond en veilig uitvoeren van de werkzaamheden door de studenten.

Sportieve activiteiten toegankelijk maken voor alle studenten en medewerkers

Het Deltion College wil bijzondere activiteiten uit het sportkeuzeprogramma toegankelijk maken voor alle studenten en medewerkers. Jaarlijks voegt het College minimaal één nieuwe activiteit toe aan het aanbod van sportieve activiteiten.

Jaarlijks twee vitaliteitsinterventies organiseren voor studenten en medewerkers

Op basis van de leefstijllessen, de resultaten van de leefstijltest, de effectmeting en de gesprekken met de vitaalcoach organiseert het Deltion College jaarlijks twee vitaliteitsinterventies voor studenten en medewerkers.

Deelvignetten Gezonde School behalen

Het Deltion College wil in 2018 meerdere deelvignetten Gezonde School behaald hebben.

Locaties

Deltion College
Mozartlaan 15
Zwolle
Nederland