Partner sinds

10 september 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Bibliotheek Utrecht besteedt op verschillende manieren aandacht aan gezondheid: als ontmoetingsplaats voor mensen met diabetes, door in de verschillende Utrechtse wijken fit-testen aan te bieden, met een computercursus en met het project 'Taalcoach in de Bieb'.

Activiteiten

Dialokaal: een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met diabetes

In de Bibliotheek Utrecht heeft Dialokaal, een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met diabetes, met als doel preventie, informatievoorziening en -uitwisseling. 

Fittesten organiseren in verschillende Utrechtse wijken

De Bibliotheek Utrecht organiseert, onder andere met 'Harten voor sport', een paar keer per jaar fit-testen in de verschillende wijken in Utrecht. Alle buurtbewoners kunnen kosteloos langs komen om deel te nemen.

Organisatie van de 'Gezonde week' met fittesten en workshop 'Gezond koken'

De Bibliotheek Utrecht organiseert De Gezonde Week in maart 2015, met fittesten en een workshop 'Gezond koken met weinig geld'.

Hulp bij Nederlands leren lezen, schrijven en spreken

De Bibliotheek Utrecht geeft met geschoolde vrijwilligers ondersteuning bij het leren lezen, schrijven e n spreken van Nederlands.

Computercursussen en de mogelijkheid bieden om mensen zelf met de computer te laten werken

De Bibliotheek Utrecht biedt hulp bij het zoeken naar computercursussen en de mogelijkheid om zelf te leren omgaan met een computer.

'Taalcoach in de bieb'

De Bibliotheek Utrecht biedt samen met andere partners het project 'Taalcoach in de bieb' aan. Doel: 600 cursisten in drie jaar lesgeven in Utrechtse bibliotheken.

Locaties

De Bibliotheek Utrecht
Oudegracht 167
Utrecht
Nederland