Partner sinds

02 oktober 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Centrum Media en Gezondheid probeert met nieuwe communicatiemethodieken en mediastrategieën kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken om zo gezondheidsverschillen te verkleinen.

Partner sinds

2 oktober 2014

Activiteiten

Het Centrum Media en Gezondheid stimuleert de crossover tussen de creatieve media-industrie en gezondheids(zorg) voor het ontwikkelen en uittesten van nieuwe mediastrategieën en communicatiebenaderingen.

Het Centrum Media en Gezondheid brengt de randvoorwaarden in kaart voor het realiseren van een effectieve samenwerking tussen de mediawereld en gezondheidsorganisaties.

Het Centrum Media en Gezondheid adviseert gezondheidsorganisaties bij de ontwikkeling van web-based formats (zoals internetseries, YouTube clips, virals, serious games, storytelling en crossmedia of transmedia formats) om hun doelgroepen effectief te bereiken met gezondheidscommunicatie.

Het Centrum Media en Gezondheid investeert in de opleiding van gezondheidcommunicatie- en mediaprofessionals door middel van het geven van gastcolleges, workshops en seminars over nieuwe communicatiemethodieken en mediatoepassingen.

Het Centrum Media en Gezondheid werkt samen met omroepen, mediabedrijven en producenten in de creatieve industrie bij het verwerken van gezondheidsissues in programmacontent.

Het Centrum Media en Gezondheid stelt een onderzoeksagenda op naar de potentiële rol van de media (traditionele media en interactieve nieuwe media) in het proces van bewustwording en gedragsverandering op het terrein van gezondheid(zorg) en het meten van de effecten.

Locaties

Centrum Media en Gezondheid
Peperstraat 35
Gouda
Nederland