Partner sinds

12 maart 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

BlijvendinBalans is een programma van e-Prox, dat zich richt op het actief inzetten van e-coaching en serious gaming in de gezondheidszorg. Deze middelen zijn vooral gericht op online preventie en gedragsverandering in relatie tot veel voorkomende ziekten.

Partner sinds

12 maart 2015

Activiteiten

E-Prox B.V. en het platform BlijvendinBalans bieden volwassenen met een BMI tussen de 25 en 40 een online zelfmanagementplatform

E-Prox B.V. en het platform BlijvendinBalans bieden volwassenen met een BMI tussen 25 en 40 het online zelfmanagement platform www.blijvendinbalans.nl aan ter voorkoming en beperking van overgewicht en obesitas, en daaraan gerelateerde ziektes. Wij zullen dit online platform verder ontwikkelen.

E-Prox en het platform BlijvendinBalans streven naar

E-Prox en het platform BlijvendinBalans streven naar samenwerkingsverbanden om gemeenschappelijk overgewicht te bestrijden en nieuwe ontwikkelingen voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, in gang te zetten.

Locaties

e-Prox B.V.
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Nederland