Partner sinds

27 januari 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Algemene Vereniging Schoolleiders gaat ervan uit dat schoolleiding en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve partners in de schoolomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid op school, buiten school en thuis. Een betere gezondheid van kinderen draagt weer bij aan een vitale maatschappij. Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel en laten betere onderwijsprestaties zien.

Activiteiten

Bewustzijn schoolleiders van het belang van gezond gedrag vergroten

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zal zich zichtbaar inspannen om het bewustzijn van schoolleiders van het belang van gezond gedrag en preventieve maatregelen te vergroten.

Thema gezondheid opnemen in nieuwsuitingen

De Algemene Vereniging Schoolleiders zal het thema 'gezondheid' regelmatig opnemen in nieuwsuitingen.

Schoolleiders activeren en enthousiasmeren om werk te maken van Gezonde School en het Gezonde School-vignet.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) activeert en enthousiasmeert schoolleiders om werk te maken van Gezonde School en het Gezonde School-vignet.

Met een inhoudelijke sessie tijdens het AVS-cogres aandacht besteden aan de Gezonde School

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zal tijdens het AVS-congres met een inhoudelijke sessie aandacht besteden aan de Gezonde School. 

Locaties

Algemene Vereniging Schoolleiders
Herenstraat 35
3512 KB Utrecht
Nederland