Partner sinds

10 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Alfa-college stimuleert bewegen en een gezonde leefstijl zodat studenten en medewerkers vitaler en actiever worden. Dit heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim en de prestaties op school of werk. 

Partner sinds

10 november 2014

Kader Primair

Lees in het Kader Primair over het Alpha college. Een ‘groene’ kantine, korting op het sportabonnement, gezamenlijke fietstochten, lunchwandelingen, health checks of op retraite in een klooster; het Alfa-college bidet het allemaal en doet nog veel meer om de gezondheid van onder andere het personeel te bevorderen. “Als medewerkers enthousiast zijn, worden ze vanzelf ambassadeur.”. http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/2016201...

Download de pfd http://www.allesisgezondheid.nl/sites/default/files/media/KP3_compleet.pdf

Activiteiten

Fit for Life programma

In het totaal worden 12.000 MBO-studenten en 1000 medewerkers in aanraking gebracht met bewegen en een gezonde leefstijl. Zo worden sportclinics en sportdagen aan alle MBO-studenten aangeboden. Ook is er voor deze groep een leefstijl- en een fittest. Ook is er een gezond en 'groen' eet- en drinkaanbod in de kantines op alle locaties van het Alfa-college. Medewerkers kunnen kortingen krijgen op sportabonnementen en kunnen healthchecks doen. Ook kunnen zij een workshop mindfulnness volgen of twee dagen op retraite gaan in een stiltecentrum. Verder worden stoelmassages en workshopsleefstijl aangeboden. 

Innovatie Werkplaatsen (IWP's)

Het Alfa-college is, mede via het dubbellectoraat met Stenden Hogeschool 'Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie', actief betrokken bij verschillende Innovatie Werkplaatsen. Dit zijn netwerken van kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, gericht op open innovatie en co-creatie. IWP’s waarin wij leidend zijn of waaraan wij meewerken met mbo-studenten van onze opleidingen zijn Active Ageing-Diabetes, Clinical Malnutrition, Leefstijlinterventie bij mensen met een verstandelijke beperking, Healthy Lifestyle Hospitality, Kwaliteit van leefomgeving en Burgerparticipatie

Gezondheidsbevordering verankerd in schoolbeleid

Gezondheidsbevordering is binnen het Alfa-college breed verankerd binnen het schoolbeleid. Via de speerpunten Zorg&Wonen en Sport&Vitaliteit - samen Healthy Ageing – investeren wij in kennisontwikkeling, onderwijsinnovatie en activiteiten rondom gezondheidsthema’s binnen en buiten school voor alle medewerkers en studenten. Daarnaast is ‘veilig werken’ een belangrijk onderdeel in het onderwijsprogramma van veel studenten.

Locaties

Alfa-college
Boumaboulevard 573
9723ZS Groningen
Nederland