Partner sinds

12 juni 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

AkzoNobel, Fujifilm en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontwikkelen samen een implementatiewijzer die bedrijven inzicht geeft in hoeverre zij zijn voorbereid om innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid met draagvlak binnen de eigen organisatie te implementeren en wetenschappelijk te evalueren.

Partner sinds:

12 juni 2014

Activiteiten

Participatie in Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

AkzoNobel, Fujifilm en het UMCG willen participeren in het Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) project Innovaties van binnenuit in 2014-2015.

Ontwikkeling implementatiewijzer die bedrijven inzicht geeft of zij voorbereid zijn op interventies duurzame inzetbaarheid

AkzoNobel, Fujifilm en het UMCG ontwikkelen samen een implementatiewijzer die bedrijven helpt om inzicht te krijgen in hoeverre zij voldoende zijn voorbereid en toegerust om innovaties op het terrein van duurzame inzetbaarheid met draagvlak binnen de eigen organisatie te implementeren en wetenschappelijk te evalueren.

In kaart brengen en delen van succesvolle implementaties duurzame inzetbaarheid

AkzoNobel, Fujifilm en het UMCG willen actief participeren in het project door de aanwezige kennis over factoren die positief bijdragen aan succesvolle implementatie van innovaties gericht op duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen en deze te delen met de andere deelnemende organisaties.

Advies praktische uitwerking implementatiewijzer

AkzoNobel, Fujifilm en UMCG adviseren over de praktische uitwerking van de implementatiewijzer, zodat deze aansluit op de praktijk van bedrijfspartners.

Locaties

AkzoNobel, Fujifilm en UMCG, adres AkzoNobel
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
Nederland
AkzoNobel, Fujifilm en UMCG, adres Fujifilm
Franseweg 65
4651 GE Steenbergen
Nederland
AkzoNobel, Fujifilm en UMCG, adres UMCG
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Nederland