Partner sinds

05 februari 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Agenda voor de Zorg draagt bij aan een betere afstemming van zorgaanbod en behandeling op de behoefte van zorgbehoevenden en zet professionele zorg en ondersteuning daar in waar echt nodig. Zo wil zij de zorg verbeteren en zorguitgaven beperken.

Partner sinds

5 februari 2014

Activiteiten

Focus op gezondheid en welbevinden

Agenda voor de Zorg legt de focus op gezondheid en welbevinden. Professionele zorg en ondersteuning moeten volgens Agenda voor de Zorg alleen daar worden ingezet waar ze waarden toevoegen.

Goed kijken naar vraag zorgbehoevenden

Agenda voor de Zorg wil dat de vragen van patiënten en cliënten niet standaard in termen van een zorgaanbod worden beantwoord, maar dat er wordt gekeken naar wat de vraag is van de patiënt/cliënt, wat hem/haar echt helpt, wat hij/zij zelf of met behulp van de eigen sociale omgeving wel kan.

Aanspreken op leefstijl en gedrag

Agenda voor de Zorg wil dat zorgverleners patiënten/cliënten aanspreken op hun leefstijl en gezond gedrag stimuleren.

Gesprek aangaan met zorgbehoevenden

Agenda voor de Zorg wil ervoor zorgen dat behandelaars tijdig het gesprek aangaan met patiënt/cliënt, in plaats van vast te houden aan diagnostiek en behandeling die geen kwaliteit van leven toevoegt.

Verbinding zoeken met actoren die bijdragen aan goede gezondheid

Agenda voor de Zorg wil de verbinding zoeken met actoren die bijdragen aan goede gezondheid, vanuit domeinen als onderwijs, werk, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Bevordering arbeidsparticipatie chronisch zieken

Agenda voor de Zorg dringt er bij werkgevers op aan om de arbeidsparticipatie te bevorderen van chronisch zieken.

Goede organisatie preventie in directe omgeving burger

Agenda voor de Zorg wil dat preventie goed is georganiseerd in de directe omgeving van de burger en voelt zich verantwoordelijk voor een goede, duurzame organisatie van preventie in de wijk. De partijen van de Agenda voor de Zorg willen, in samenwerking en overleg met de rijksoverheid, een concreet plan opstellen zodat preventie een goede inbedding krijgt in de wijk.

Verbindingen leggen tussen werkgevers/werknemers en zorgveld

Agenda voor de Zorg wil nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen werkgevers, werknemers en het zorgveld, waarbij met name bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen een belangrijke intermediaire rol kunnen spelen.