Partner sinds

12 november 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Active Cues geeft mensen met een handicap of ongeneeslijke ziekte de mogelijkheid om spelend de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Beginnend met de grootste subgroep: ouderen en dementie.Op dit moment zijn er in Nederland 260.000 mensen met dementie en dit aantal zal groeien naar 690.000 in 2055. Er zijn in Nederland 1700 verpleeghuizen met naar schatting 6000 woonkamers specifiek voor ouderen met dementie. Onderzoek wijst uit dat deze ouderen een zeer passieve levensstijl hebben, wat de achteruitgang van hun fysieke, mentale en emotionele welbevinden versnelt.

Activiteiten

Tovertafels om ouderen met dementie aan het spelen te krijgen

Met de Active Cues Tovertafel stimuleert Active Cues ouderen - in de midden- en late fasen van dementie - tot fysieke activiteit en sociale interactie. Eind van 2015 wil Active Cues minstens 2500 ouderen met dementie aan het spelen hebben gekregen.

Zorgmedewerkers bewust maken van het belang dagelijkse beweging ouderen

Active Cues maakt met de Active Cues service de zorgmedewerkers bewust van het belang van dagelijkse beweging voor ouderen. Zij laten zien hoe speelse en stimulerende activiteiten de kwaliteit van leven van de bewoners verbetert, zodat het personeel de Tovertafel opneemt in de zorg.

Ouderen en kinderen aan het spelen te krijgen

Active Cues ontwikkelt verschillende producten om ouderen en kinderen op een speelse manier aan het bewegen te krijgen. Er worden producten ontwikkelt voor 1. thuiswonende congnitief gezonde oudereren, ouderen met Mild Cogniyibr Impairment (MCI) en beginnende dementen, 2. kinderen met autisme in het speciaal onderwijs en 3. kinderen in de strijd tegen kanker in samenwerking met Cancer Dojo

Locaties

Active Cues
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Nederland