Samen naar een Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, deelnemers van het Congres Samen naar een Gezonde Leefomgeving, onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

SKSG

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

SKSG bevordert duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en bevordert de gezondheid van hun kinderen door:

Gezond 010

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij deelnemers aan Gezond 010, bundelen onze krachten en vormen een platform van zorgverzekeraars, gezondheidszorg, welzijn, participatie en sport, onderwijs en wetenschap, bedrijven en werkgevers, de gemeente Rotterdam en vele andere partijen om met en brede aanpak bij te dragen aan de gezondheid van Rotterdammers.

Stichting Piëzo, Indigo Preventie en Weten&Eten

Bijdrage aan Alles is gezondheid....

Stichting Piëzo stelt mensen in de gelegenheid om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen zodat zij op een zo volledig mogelijke participeren, integreren en emanciperen in de samenleving. Met de PiëzoMethodiek kunnen mensen zich stapsgewijs (in 5 participatiefases) ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Aan het einde van elke fase hebben de mensen iets nieuws geleerd.

Eredivisie CV en 18 Eredivisieclubs

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De 18 Eredivisievoetbalclubs in Nederland zullen door middel van onderlinge samenwerking, ontwikkeling, innovatie en kennisdeling, stimuleren dat voetballiefhebbers in ons land een gezonde leefstijl nastreven.

BuroVitaal BV

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

BuroVitaal gaat voor fitte en gezonde medewerkers van bedrijven en organisaties. Fitte en gezonde medewerkers voelen zich prettiger, zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzamer inzetbaar.

Momentum Training en Coaching

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Als opleidingsinstituut voor zorgprofessionals wil Momentum Training & Coaching een bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid Nederland. Dit doen wij door zorgprofessionals op te leiden om rokers te kunnen motiveren en te coachen bij het stoppen met roken. Momentum Training & Coaching ontwikkelt en organiseert opleidingen, bij- en nascholing, incompany programma’s.

Special Olympics Gemeenten regio Nijmegen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Special Olympics Gemeenten regio Nijmegen zet zich in om de gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in de regio te verbeteren door samen te werken met alle andere partners in de regio en zet zij actief in op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen én talenten.

Start Stopping Now

Bijdrage Alles is gezondheid...

Start Stopping Now is een gloednieuwe methode en boek ontwikkeld en geschreven door Maarten Bennis en Lidwien Jansen. Na drie serieuze mislukte stoppogingen ontwikkelde Bennis in de jaren negentig zijn stoppen-met-roken-methode. Voor het boek hebben Bennis en Jansen afgelopen jaren veel gedragsexperts en verslavingsdeskundigen geïnterviewd.

Van Waarde

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Van Waarde zet zich in om medewerkers van bedrijven bewust te maken van hun eigen ondernemende en pro-actieve houding en de verantwoordelijkheid voor werkplezier en vitaliteit.

Partner sinds

12 maart 2015

GGD Groningen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD Groningen en de Gezonde School-adviseur van de Onderwijsraad Noord-Nederland, samen met preventiepartners Verslavingszorg Noord-Nederland, Huis voor de Sport Groningen, Halt Noord-Nederland, Lentis Preventie, Wijs Weerbaar, Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland, Stichting Terwille, Stichting Voorkom!, LS&T Leeuwarden (voedseleducatie en smaaklessen) en het Longfonds zetten zich in om schooldirecties in de provincie Groningen te stimuleren Gezonde School-beleid te formuleren, volgens de methodiek van de Gezonde School. 

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's) ijveren ervoor dat chronische ziekten vroeg worden opgespoord. Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.

Trimbos-instituut

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Het Trimbos-instituut richt zich op het voorkomen van (problematisch) middelengebruik en het ontstaan van psychische klachten bij jongeren, volwassenen en ouderen.

RSG Wolfsbos

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

RSG Wolfsbos heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Zij organiseert veel op het gebied van sport en beweging en draagt zo zorg voor fitte leerlingen. Dit gebeurt in ons lesprogramma.

Persoonlijke Gezondheidscheck

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Onderwijsraden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De VO-raad (Paul Rosenmoller), PO-raad (Rinda den Besten) en de MBO-raad (Jan van Zijl) zetten met het thema Gezonde School zich in om schoolbesturen en directies in heel Nederland te stimuleren gezonde school beleid te gaan formuleren. Hiermee dragen we bij aan gezondere leerlingen die beter presteren en minder uitvallen. 

Partner sinds

1 oktober 2014

Da Vinci College

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Da Vinci College gaat uit van het principe 'goed voorbeeld, doet goed volgen'. Door voorbeeldgedrag, actief doen of er actief mee bezig zijn, herhaling, opnemen in studieprogramma's proberen zij gewenst gedrag te bevorderen. Onderwijs is per definitie op aanleren van gewenst gedrag gericht. Hierin zit grote preventieve waarde.

GGD Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD Gooi en Vechtstreek wil de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen met de programma's 'Samen aan de Slag' (alcohol en jeugd) en 'Gooi in Beweging' (kinderen met overgewicht).

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland worden de verbindende factor in de samenwerking met verschillende relevante ketenpartners (onder wie huisartsen, kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters) en het sociale domein. Deze samenwerking wordt verdiept en meer gestructureerd. Dit structureren zal bereikt worden door zowel landelijk als lokaal, in samenwerking met KNMG, KAMG, NHG, LHV en de Orde van Medisch Specialisten (met name NVK en NVvP) de visie 'Versterking medische zorg aan jeugdigen' te implementeren.

Pagina's