Goodworkathon

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: 

Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

De Geweldige Wijk Meppel

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en gemeente Meppel zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Drenthe gezond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.

Drenthe gezond versterkt de gezondheidsprogramma’s (GIDS, JOGG, Kans voor de Veenkoloniën en andere initiatieven in Drenthe) in hun eigen doelen die via een integrale aanpak bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe. Hierdoor kunnen we ons op bepaalde vraagstukken focussen en zorgen voor versnelling.

Meppel Actief

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

We organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit:

Leefstijlkompaz

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Leefstijlkompaz, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren voor een leven lang gezond:

Jij & Co

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vormt een vast onderdeel van elk project.

EMBRACE Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training.

EMBRACE Nederland gebruikt muziek om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Wij werken met alumni van het Prins Claus Conservatorium die naast een concert/lespraktijk ook een beroepskeuze maken als klassiek musicus binnen de zorg. Wij verbeteren het welzijn van bijvoorbeeld mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen in alle leeftijden door het organiseren van muziekprojecten (en scholingstrajecten voor de begeleiders). Alles is wetenschappelijk onderbouwd.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Mini Mundi

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen als Zeeuwse ondernemer graag een belangrijke rol en voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van gedragsverandering en bewustwording van de eerder benoemde doelgroep. Binnen de amusements- en entertainmentbranche, gecombineerd met horeca, is het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend veel en gevarieerd te bewegen en hiernaast ook gezond te eten.

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Schoolfruit.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Schoolfruit.nl is leverancier voor schoolfruit van het EU-schoolfruitprogramma. Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.  

Schoolfruit.nl zet zich in om: 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


Emergis

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwillig en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven.

ZenC

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Als restaurant Zenc delen wij de ambitie met De Vitale Revolutie om van Zeeland een aantrekkelijke, vitale en gezonde regio te maken middels gezonde voeding en uitdagende Zeeuwse streekproducten die het verschil maken. Als provincie hebben wij hierbij het grote voorrecht veel ingrediënten van eigen bodem te hebben die de gezondheid van de Zeeuwse inwoners, bezoekers en toeristen positief kunnen beïnvloeden. Ze zijn gezond, beschermend en zorgen voor de juiste voedingswaarden en bouwstoffen.

Bodyline healthcenters

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Bodyline healthcenters is een regionaal opererend Zeeuws-Vlaams bedrijf van beweeg- en sport professionals (beweegcentra / fitnessclubs), welke intensief samenwerkt met zorg- en welzijn professionals en andere intermediairs die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere leefomgeving in Nederland. Bodyline healthcenters omarmt de totaalvisie van Positieve Gezondheid, met de 6 aandachtsgebieden van gezondheid. Tevens verbinden wij ons met de Vitale Revolutie van Zeeland.

MKB Parkstad

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten. 

Wij, MKB Parkstad, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gezonde Kidsmarketing

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

Actief Ouderschap

Bijdrage Alles is gezondheid...

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed met elkaar samenwerken rondom het kind. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Stapje

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stapje is een samenwerkingsverband tussen Werk aan je Zaak, Duwtje en Nieuwe Gezondheid, die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere werkomgeving in Nederland. 90.000 uur van ons leven besteden we aan werk. Laten we er dan voor zorgen dat we die tijd zo besteden dat we ons beter voelen!

ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Bijdrage Alles is gezondheid...

De gezamenlijke partijen van het ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship, zullen de impact van Alles is Gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

SKSG

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

SKSG bevordert duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en bevordert de gezondheid van hun kinderen door:

Healthcoin

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Healthcoin introduceert een gezonde munt, die te verdienen is met gezond gedrag en uit te geven is aan gezonde producten en diensten waarbij mensen worden verleid tot het vaker maken van de gezonde keuze.

PLYGRND.city

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het credo van PLYGRND.city is: 'spelend de nieuwe wereld tegemoet met gelukkigere mensen, vitalere steden en een hoger bewustzijn van volgende generaties’. Wat zij doen is het gamificeren van de bestaande openbare ruimte met verrassende en leuke interventies in verschillende thema’s zoals urban workouts, wandelroutes en openbare escape rooms, om beweging en sociale interactie te stimuleren.

Stichting IRun2BFit

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting IRun2BFit legt een solide basis voor een energiek en fit leven voor scholieren uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Hun beweegprogramma draagt duurzaam bij aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van opgroeiende jongvolwassenen. IRun2BFit gaat voor 42.195 IRun2BFitte scholieren op 175 scholen in 2020, elk jaar weer!

Pagina's