LMG strategie + creatie

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van LMG strategie + creatie, streven ernaar om de wens om van Zeeland dé vitale en gezonde regio te ondersteunen. Vanuit onze expertise doen wij dat graag door Zeeuwse inwoners, organisaties en bedrijven binnen Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers, met de daarbij behorende werknemers en Zeeuwse inwoners, een communicatie en kennisplatform te bieden. 

Wij, van LMG strategie + creatie zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Samen staan wij voor een veerkrachtig en vitaal Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet. 

Nationaal Platform Borstvoeding

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het doel van het Nationaal Platform Borstvoeding is om vrouwen die gekozen hebben om borstvoeding te geven te ondersteunen, zodat zij zo lang borstvoeding geven als zij van plan waren. Concreet streven we naar 20% minder vrouwen die in 2020 binnen 1 maand stoppen met het geven van borstvoeding.

Langerdoor

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Langerdoor geeft innovatieve antwoorden op vergrijzingsvraagstukken vanuit een gerontologische invalshoek en werkt vanuit de vier domeinen van de gerontologie: wonen, zorg, welzijn en arbeid. Langerdoor is er voor professionals en particulieren. Onze visie is dat mensen pas goede keuzes kunnen maken als zij wéten waarom zij die keuzes (moeten of willen) gaan maken.

Digeketen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Digeketen biedt burgers een kennisbank waarin alle mogelijkheden voor preventie, zorg en keten samenwerking staan. Binnen vijf jaar kunnen alle Nederlanders beschikken over enn persoonlijke portal en een digitale kennisbank.

Aamatic

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Aamatic zet zich in om mantelzorgers actief te betrekken in de zorg, ze met positieve berichtgeving gerust te stellen en om ervoor te zorgen senioren niet lang hulpeloos thuis liggen voordat er contact met ze opgenomen wordt.

Quli

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Quli (‘Quality of life’) is een zorgplatform dat de zorgconsument zelfredzamer maakt en regie geeft over zijn eigen gezondheid, door mensen , informatie en technologie te verbinden. Het platform bestaat uit een sociaal platform, een persoonlijk gezondhiedsdossier en een appstore.

Stichting Onafhankelijke Hulpverlening

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De SOH wil een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en beteugeling van de kosten daarvan, door aandacht te schenken aan het zorgbeleid dat hierop van invloed is. Om te beginnen bij de mondzorg. Zoals een gezond lichaam gekenmerkt wordt door ‘niets voelen’, nergens last van hebben omdat alle organen precies dat doen wat ze moeten doen om het geheel goed te kunnen laten functioneren, zo zal een samenleving gezond functioneren zolang haar organen precies dat doen wat zij moeten doen, niets meer en niets minder.

Huis voor Beweging

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Huis voor Beweging is ontwikkelaar en eigenaar van beweeginterventies, methodieken en trainingen die we uitzetten in het werkveld van professionals in het onderwijs (po, vo, (v)mbo), opvang, welzijn, zorg (instellingen, fysiotherapie, diëtistenpraktijk, consultatiebureau) en sportverenigingen. In ons gehele aanbod staat beweging centraal, zowel in letterlijke zin als middel tot leren als in overdrachtelijke zin om mens en organisatie ’in beweging’ te brengen.

Brickhouse Academy

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Brickhouse Academy heeft als doel om wetenschappelijke kennis op het gebied van gezondheid en psychologie, en kennis uit het bedrijfsleven over verandermanagement op een toegankelijke manier te vertalen voor dagelijks gebruik. Brickhouse Academy zet zich in om evidence-based werken op het gebied van afvallen en gewichtsmanagement bij de beroepsprofessionals te vergroten en cliënten te ondersteunen met e-coachingprogramma’s.

Heineken

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

HEINEKEN Nederland zal de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door zich in te spannen daar waar het verschil gemaakt kan worden: het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Dit betekent onder de 18 jaar geen alcohol en daarboven op een verantwoorde wijze alcohol consumeren. We zullen hierbij gerichte campagnes inzetten, die op de kenmerkende HEINEKEN-wijze aandacht vragen voor verantwoorde alcoholconsumptie.

Partner sinds

22 mei 2015

Zelfregie-in-Samenspraak

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Zelfregie is een sleutel voor actuele problemen op de werkvloer. Duurzame inzetbaarheid, moblititeit, zelforganiserende teams, innoveren, co-creëren; het vereist verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, werkplezier en resultaat. Zelfregie-in-Samenspraak biedt organisaties, ondernemingsraden en werkers ondersteuning.

Werk & Mantelzorg

Bijdrage aan Alles is gezondheid.....

Stichting Werk & Mantelzorg streeft na dat werknemers die werk en mantelzorg combineren, gezond, vitaal en in balans blijven. Daartoe werken we aan bewustwording en agendering van het thema bij politiek, rijksoverheid, gemeenten, werkgevers, sociale partners, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers. Met als doel overbelasting, verzuim, uitval en verloop te voorkomen.

NIKIM

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

NIKIM completeert, professionaliseert en onderhoudt de basiskennis in Nederland over Integrative Medicine (IM) en stimuleert de vernieuwingen op het gebied van IM. ‘Integratieve Medicine’ hanteert als uitgangspunt de wisselwerking tussen lichaam en psyche bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken.

Nationale WandelCoachDag

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wandelcoaching is een effectieve vorm van coaching waarbij gebruik wordt gemaakt van de helende werking van buiten bewegen en de natuur zelf. Resultaat is een verbetering van de algehele gezondheid en het persoonlijk welzijn van de mens. De samenwerkende wandelcoaches zullen tijdens de Nationale WandelCoachDag gratis activiteiten aanbieden.

Johnny Joker

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Johnny Joker focust op gedragsvorming bij kinderen. De ‘entertainment education’ aanpak helpt kinderen (zich)zelf te ontdekken en stimuleert ze hun eigen gezonde keuzes te maken op het gebied van hun lichaam, persoonlijkheid, emoties en sociale interactie. Johnny Joker is de verbindende schakel in de krachtige driehoek van kind, ouders en professionals uit de zorg en het onderwijs.

Partner sinds

23 april 2015

 

Fonds Gehandicaptensport

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

In Nederlands zijn 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. 1% FairShare® = 1% sportsponsoring voor gehandicaptensport. Daarom staan de 1% FairShare® partners als één team achter de sporters met een handicap en delen zij de missie van Fonds gehandicaptensport dat ook mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap in Nederland structureel moeten kunnen sporten.

beterinhetgroen.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De coalitie beterinhetgroen.nl zorgt ervoor dat informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving (zoals beweegprogramma’s in het bos, burn-outbegeleiding in de natuur en wijkgezondheidstuinen) beter toegankelijk wordt. Door de informatie te bundelen wordt het aanbod online beter vindbaar voor mensen die willen bewegen (ook als ze fysieke beperkingen hebben), die gecoachd willen worden of in een natuurlijke omgeving mensen willen ontmoeten. Beter in het Groen is ook bedoeld voor verwijzers, mantelzorgers en scholen die voor kinderen of volwa

Van Waarde

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Van Waarde zet zich in om medewerkers van bedrijven bewust te maken van hun eigen ondernemende en pro-actieve houding en de verantwoordelijkheid voor werkplezier en vitaliteit.

Partner sinds

12 maart 2015

Stichting Kind & Voeding

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting Kind en Voeding is opgericht uit bezorgdheid over wat tegenwoordig in supermarkten als ‘gezond’ wordt aangeboden en over wat ouders als gezond voedsel ervaren. Onze doelstelling is mensen bewust te maken van wat natuurlijke voeding (verse voeding zonder pakjes en zakjes) met je gezondheid doet. De stichting richt zich op kinderen en hun (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten.

Partner sinds

12 maart 2015

NHL Hogeschool

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

NHL Hogeschool heeft diverse lectoraten en opleidingen op het gebied van welzijn en zorg. Er wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar effectieve jeugdzorg, bruikbare innovatieve (technologische) oplossingen voor vergrijzing en ontgroening en verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Inukzoek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Soepel mee kunnen bewegen met veranderingen op de werkvloer en in de maatschappij is voor medewerkers een broodnodige competentie geworden. Niet iedereen is hier nog toe in staat. Dat komt vooral door innerlijke weerstand. Inukzoek laat werknemers beleven hoe ze die weerstand kunnen overwinnen, daadwerkelijk kunnen veranderen en hun potentieel kunnen aanboren. Het resultaat? Vitale medewerkers in een fit werkklimaat. Inukzoek maakt werk van gezond werk.

Partner sinds

12 maart 2015

BlijvendinBalans

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

BlijvendinBalans is een programma van e-Prox, dat zich richt op het actief inzetten van e-coaching en serious gaming in de gezondheidszorg. Deze middelen zijn vooral gericht op online preventie en gedragsverandering in relatie tot veel voorkomende ziekten.

Partner sinds

12 maart 2015

Bloei NL

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Bloei NL bedenkt, maakt en levert innovatieve producten en diensten voor de zorg in een modern jasje. Doel is de zorg daarmee twee keer beter en twee keer goedkoper te maken.

Partner sinds

12 maart 2015

(on)Wijsheid

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

(on)Wijsheid maakt scholieren, docenten én ouders wijs in de online wereld door lesmateiraal over allerlei maatschappelijke onderwerpen (zoals gezondheid, pesten, marketing, burgerparticipatie) te ontwikkelen, dat continu van een hoge kwaliteit is en steeds verbeterd wordt. Boeiend voor leerlingen en leerzaam voor ouders en leerkrachten.

Partner sinds

12 maart 2015

Pagina's