Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

Leefstijlkompaz

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Leefstijlkompaz, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren voor een leven lang gezond:

CC Diagnostics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, CC Diagnostics, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Geef een (prenten)boek cadeau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarin geletterdheid een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter presteren op school en later succesvoller zijn in de maatschappij. Boeken bevatten prachtige verhalen, die de fantasie prikkelen, vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Kortom: door boeken gaan er werelden voor je open.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Mini Mundi

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen als Zeeuwse ondernemer graag een belangrijke rol en voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van gedragsverandering en bewustwording van de eerder benoemde doelgroep. Binnen de amusements- en entertainmentbranche, gecombineerd met horeca, is het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend veel en gevarieerd te bewegen en hiernaast ook gezond te eten.

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Samen staan wij voor een veerkrachtig en vitaal Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet. 

Schoolfruit.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Schoolfruit.nl is leverancier voor schoolfruit van het EU-schoolfruitprogramma. Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.  

Schoolfruit.nl zet zich in om: 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


Emergis

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwillig en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven.

Cederhof

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


De Cederhof is een instelling voor Welzijn, Zorg en Wonen, die zoveel als mogelijk persoonlijke zorg levert.Of het nu gaat om zelfstandig of beschermd wonen, welzijn of thuiszorg, Cederhof zoekt een passende oplossing. Cederhof is gevestigd in Kapelle, Zeeland. 

ZenC

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Als restaurant Zenc delen wij de ambitie met De Vitale Revolutie om van Zeeland een aantrekkelijke, vitale en gezonde regio te maken middels gezonde voeding en uitdagende Zeeuwse streekproducten die het verschil maken. Als provincie hebben wij hierbij het grote voorrecht veel ingrediënten van eigen bodem te hebben die de gezondheid van de Zeeuwse inwoners, bezoekers en toeristen positief kunnen beïnvloeden. Ze zijn gezond, beschermend en zorgen voor de juiste voedingswaarden en bouwstoffen.

Bodyline healthcenters

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Bodyline healthcenters is een regionaal opererend Zeeuws-Vlaams bedrijf van beweeg- en sport professionals (beweegcentra / fitnessclubs), welke intensief samenwerkt met zorg- en welzijn professionals en andere intermediairs die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere leefomgeving in Nederland. Bodyline healthcenters omarmt de totaalvisie van Positieve Gezondheid, met de 6 aandachtsgebieden van gezondheid. Tevens verbinden wij ons met de Vitale Revolutie van Zeeland.

MKB Parkstad

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten. 

Wij, MKB Parkstad, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gezonde Kidsmarketing

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

Health & Fashion

Wij, partijen in de modebranche, zullen de impact van Alles is gezondheid... verbreden en verdiepen door binnen de eigen mogelijkheden de volgende activiteiten uit te voeren:

Modellen, modellenbureaus, opdrachtgevers en media:

Platform MooiMaasvallei en Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Platform Mooi Maasvallei (PMM) en het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei (Netwerk PG) hebben als gezamenlijke ambitie het behouden en vergroten van het individueel en collectief geluk in de regio. Wij gebruiken Positieve Gezondheid om in 2020 de droom van het Netwerk PG te realiseren: “Alle organisaties, professionals en inwoners in het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg vanuit dit concept te laten denken en werken.” Het PMM op bestuurlijk en strategisch niveau en het Netwerk PG op tactisch en uitvoerend niveau.

Poli voor Arbeid

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De programma’s (Vitaal, Vitaal Plus en Vitaal Extra) van Poli voor Arbeid zijn multidisciplinaire groepsprogramma’s uitgaande van het biopsychosociaal model. Deze programma’s pakken de gezondheidsklachten aan door te kijken naar de biologische, psychologische en sociale factoren.

Nieuwe Gezondheid

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Nieuwe Gezondheid is een landelijk netwerk van sportcentra, leefstijlcoaches en personal trainers die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere leefomgeving in Nederland.

Actief Ouderschap

Bijdrage Alles is gezondheid...

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed met elkaar samenwerken rondom het kind. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Pagina's