Chocolate Lovers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in , dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen. 

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

The Elephant Learning in Diversity

Bijdrage Alles is gezondheid...

The Elephant Learning in Diversity ondersteunt organisaties in het sociale en educatieve domein bij strategische vraagstukken, leer- en innovatietrajecten, projectontwikkeling, het begeleiden van veranderingsprocessen en het trainen en coachen van professionals en vrijwilligers.

HANNN & Innexus

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Innexus (hét samenwerkingsverband van bedrijven werkzaam in de foodsector gevestigd in Noord-Nederland),  dragen bij door de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. 

Active Cues

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Active Cues geeft mensen met een handicap of ongeneeslijke ziekte de mogelijkheid om spelend de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Onco Vitaal

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Onco Vitaal begeleidt patiënten tijdens de ziekte kanker en nadat de medische behandelingen van kanker zijn beëindigd. Wij willen graag een bijdrage leveren aan leefstijlverbetering om alle facetten van het leven na de ziekte weer op te pakken, om te voorkomen dat patiënten geremd worden in hun herstel en klachten te voorkomen, zoals depressie, angst, conditieverlies en pijn.

Prisma

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Prisma biedt zorg aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. Wij geven begeleiding en behandeling aan gezinnen, leveren dagbesteding, begeleidingstrajecten naar en bij de uitvoering van werk, wonen, gespecialiseerde behandeling, crisisopvang en logeermogelijkheden. Met het leefstijlprogramma 'Lekker in je vel' wil Prisma binnen vier jaar een gezonde leefstijl op de kaart hebben staan, bij zowel cliënten als medewerkers.

Bogers Installatieburo

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Bogers Installatieburo is gecertificeerd comfortinstallateur en draagt installatietechnische oplossingen aan, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.Te denken valt hierbij aan comfortaanpassingen zoals aangepast sanitair, domotica, tot slimme thuistechnologie voor mensen met visuele beperkingen, COPD, verminderde mobiliteit of dementie.

Werk & Mantelzorg

Bijdrage aan Alles is gezondheid.....

Stichting Werk & Mantelzorg streeft na dat werknemers die werk en mantelzorg combineren, gezond, vitaal en in balans blijven. Daartoe werken we aan bewustwording en agendering van het thema bij politiek, rijksoverheid, gemeenten, werkgevers, sociale partners, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers. Met als doel overbelasting, verzuim, uitval en verloop te voorkomen.

Fonds Gehandicaptensport

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

In Nederlands zijn 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. 1% FairShare® = 1% sportsponsoring voor gehandicaptensport. Daarom staan de 1% FairShare® partners als één team achter de sporters met een handicap en delen zij de missie van Fonds gehandicaptensport dat ook mensen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap in Nederland structureel moeten kunnen sporten.

Stichting Hart in Actie

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting Hart in Actie zet zich met een groeiend aantal samenwerkingspartners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid, zoals VitaValley, ANBO, de Hart & Vaatgroep, Optisport, 10.000stappen en Wijzer met je Beperking, permanent in om de gezondheid van mensen met een chronische beperking en senioren te verbeteren.

Wij doen dit door onze partners te enthousiasmeren om hun achterban op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden voor te lichten en te stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen.

Alzheimer Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Alzheimer Nederland zal de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door activiteiten uit te voeren.

Partner sinds

26 februari 2015

NVvA en NVVG

Bijdrage aan Alles is Gezondheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), initiatiefnemers namens 20 beroepsverenigingen verenigd in het project MMM (Mensen met Mogelijkheden), willen als 20 beroepsgroepen de arbeidsparticipatie bevorderen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Partner sinds

11 april 2014

Service Apotheken Halderberge

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Service Apotheken Halderberge werkt als Service Apotheek mee aan de Nationale Cholesteroltest. Gedurende drie maanden kunnen ruim 5500 consumenten meedoen aan de test die tijdens de landelijke campagne geen afspraak hebben kunnen maken voor een gratis cholesterolmeting in een Service Apotheek, ondanks dat zij hiervoor wel in aanmerking kwamen. In heel Nederland zijn mobiele priklocaties te vinden waar men alsnog gratis het cholesterol kan laten meten.

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's) ijveren ervoor dat chronische ziekten vroeg worden opgespoord. Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.

Vita Motion

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Vita Motion zet zich in voor fijn en veilig bewegen voor mensen met bewegingsproblemen. Want bewegen vergroot kwaliteit van leven.

Unilever

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Unilever steunt de Nationale Cholesterol Test, die wordt georganiseerd door de Service Apotheken. Unilever draagt bij aan de test met een campagne en het aanbieden van de test bij grote evenementen.

tanteLouise-Vivensis

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

TanteLouise-Vivensis is bekend als pionier op gebied van zorg, innovatie en ontwikkeling. De visie van tanteLouise-Vivensis met betrekking tot zorg en innovatie is dat wij er van alles aan doen om met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van zorginnovatie onze cliënten, hun mantelzorgers en hun zorgmedewerkers te laten ervaren wat er hedendaags mogelijk is met behulp van technologie in de zorg.

Sport+Bus

Bijdrage aan Alles is gezondheid

De Sport+Bus zet in op het versterken van sociale netwerken om de mentale gezondheid van mensen te bevorderen. Wij laten zien dat sport meer is dan bewegen en presteren. Wij zorgen ervoor dat mensen die beperkte financiële, sociale en/of fysieke mogelijkheden hebben, in staat worden gesteld om met elkaar van sportevenementen te kunnen genieten.

Partner sinds

2 juni 2014

Sint Maartenskliniek en ICARA

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit voor zieke medewerkers met klachten op het gebied van houding en beweging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter/ WGA. De Sint Maartenskliniek zorgt hierbij voor de medisch specialistische expertise op het gebied van houding en beweging.

SaveYourself

Bijdrage aan Alles is gezondheid

SaveYourself ijvert voor een blijvende innovatie en investering in de veiligheid van de medemens.

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen streeft naar betere betaalbare zorg dichtbij. Daarbij wil zij het voortouw nemen in de regionale samenwerking met gezondheidswinst als focus.

Pagina's