Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gezond 010

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij deelnemers aan Gezond 010, bundelen onze krachten en vormen een platform van zorgverzekeraars, gezondheidszorg, welzijn, participatie en sport, onderwijs en wetenschap, bedrijven en werkgevers, de gemeente Rotterdam en vele andere partijen om met en brede aanpak bij te dragen aan de gezondheid van Rotterdammers.

Stichting Piëzo, Indigo Preventie en Weten&Eten

Bijdrage aan Alles is gezondheid....

Stichting Piëzo stelt mensen in de gelegenheid om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen zodat zij op een zo volledig mogelijke participeren, integreren en emanciperen in de samenleving. Met de PiëzoMethodiek kunnen mensen zich stapsgewijs (in 5 participatiefases) ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Aan het einde van elke fase hebben de mensen iets nieuws geleerd.

Eredivisie CV en 18 Eredivisieclubs

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De 18 Eredivisievoetbalclubs in Nederland zullen door middel van onderlinge samenwerking, ontwikkeling, innovatie en kennisdeling, stimuleren dat voetballiefhebbers in ons land een gezonde leefstijl nastreven.

BuroVitaal BV

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

BuroVitaal gaat voor fitte en gezonde medewerkers van bedrijven en organisaties. Fitte en gezonde medewerkers voelen zich prettiger, zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzamer inzetbaar.

Special Olympics Gemeenten regio Nijmegen

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Special Olympics Gemeenten regio Nijmegen zet zich in om de gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in de regio te verbeteren door samen te werken met alle andere partners in de regio en zet zij actief in op bewustwording, communicatie en stimulering van de gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen én talenten.

GGD Fryslân

Bijdrage aan Alles is Gezondheid...

In al het werk van GGD Fryslân staat gezondheid en veiligheid centraal.

Terwille

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Daarnaast helpen we vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Daarom kan iedereen die te maken heeft met een verslaving bij Terwille terecht.

Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers maken circa 5000 vmbo-leerlingen bewust van de risico’s van alcoholgebruik door hen over dit thema te laten debatteren.

Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij stimuleren verantwoorde alcoholconsumptie binnen studentenverenigingen, door het terugdringen van overmatige alcoholconsumptie. Bij de LKvV zijn 48 studentenverenigingen aangesloten en daarmee ruim 40.000 studenten. Bij alle activiteiten werkt de LKvV samen met de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) en de Nederlandse Brouwers.

 

Heineken

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

HEINEKEN Nederland zal de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door zich in te spannen daar waar het verschil gemaakt kan worden: het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Dit betekent onder de 18 jaar geen alcohol en daarboven op een verantwoorde wijze alcohol consumeren. We zullen hierbij gerichte campagnes inzetten, die op de kenmerkende HEINEKEN-wijze aandacht vragen voor verantwoorde alcoholconsumptie.

Partner sinds

22 mei 2015

Van Waarde

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Van Waarde zet zich in om medewerkers van bedrijven bewust te maken van hun eigen ondernemende en pro-actieve houding en de verantwoordelijkheid voor werkplezier en vitaliteit.

Partner sinds

12 maart 2015

(on)Wijsheid

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

(on)Wijsheid maakt scholieren, docenten én ouders wijs in de online wereld door lesmateiraal over allerlei maatschappelijke onderwerpen (zoals gezondheid, pesten, marketing, burgerparticipatie) te ontwikkelen, dat continu van een hoge kwaliteit is en steeds verbeterd wordt. Boeiend voor leerlingen en leerzaam voor ouders en leerkrachten.

Partner sinds

12 maart 2015

Sportkracht12

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Sportkracht12 adviseert en begeleidt lokale vraaggestuurde projecten op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid en voert ze desgewenst uit. Sportkracht12 is ook implementatiepartner voor landelijke organisaties die Nederland sportiever en gezonder wil maken.

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF's) ijveren ervoor dat chronische ziekten vroeg worden opgespoord. Veel chronische ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.

Trimbos-instituut

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Het Trimbos-instituut richt zich op het voorkomen van (problematisch) middelengebruik en het ontstaan van psychische klachten bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Koninklijke Nederlandse Hockeybond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) wil mensen verbinden aan de sport, zorgen voor een gezonde sportkantine met een verantwoord schenkbeleid, en een gezonde manier van sporten stimuleren.

Partner sinds

2 juni 2014

SDW

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Vanuit de visie van SDW 'Samen Goed Leven' dragen wij bij aan het lichamelijk en geestelijk welbevinden van onze cliënten; mensen met een ondersteuningsvraag, met name mensen met een verstandelijke beperking, onze medewerkers en vrijwilligers die bij SDW betrokken zijn, bijna 2500 mensen in totaal.

 

RSG Wolfsbos

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

RSG Wolfsbos heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Zij organiseert veel op het gebied van sport en beweging en draagt zo zorg voor fitte leerlingen. Dit gebeurt in ons lesprogramma.

Zwolle Gezonde Stad

Bijdragen aan Alles is gezondheid

De beweging Zwolle Gezonde Stad heeft zich tot 2013 succesvol gericht op preventie van overgewicht onder jongeren in twee aandachtswijken in Zwolle. We willen in de periode 2014-2017 de beweging verbreden naar andere leefstijlthema’s (alcohol), doelgroepen (senioren) en andere Zwolse wijken.

Partner sinds

9 oktober 2014

Pagina's