• In de wijk

Voel je goed!: integrale aanpak overgewicht en geletterdheid (video)

07 september 2018
In Nederland kampt 50% van de 20-plussers met overgewicht en is 18% van de 16-plussers laaggeletterd. Laaggeletterden schamen zich ervoor om te zeggen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven, en dus ook met het verwerken van informatie over gezond leven. En zorgverleners vragen hier niet expliciet naar. Dit heeft tot gevolg dat laaggeletterden eerder overgewicht (en klachten die daarvan het gevolg zijn) ontwikkelen, begeleiding vaak niet het juiste effect heeft en klachten verergeren.

Laaggeletterdheid is dus een risicofactor voor gezondheid. Ongezonde voeding is jaarlijks goed voor ruim 8% van de ziektelast en kost de zorg 6 miljard euro. Daarbij sterven jaarlijks bijna 13.000 mensen doordat zij niet gezond eten.

Reden genoeg om aan de slag te gaan met Voel je goed!. Dit programma combineert persoonlijke eet- en beweegadviezen van een diëtist met groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Via de lessen, waaronder een supermarktrondleiding van de diëtist, leren deelnemers beter begrijpen wat gezond eten en bewegen is en hoe je dat toepast in het dagelijks leven. Met als doel om laaggeletterde volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht, zich gezonder te laten voelen en minder te laten wegen. De eerste resultaten van het onderzoek naar het effect zijn hoopgevend. Deelnemer Erma: “Ik hoef nu niet aan de medicijnen voor diabetes.”

 

Alliantie gezondheid en geletterdheid

Voel je goed! is betrokken bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. De Alliantie gezondheid en geletterdheid ontplooit extra activiteiten voor alle mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gezonder, taal participeert en taal werkt. Lees meer over de Alliantie.

Meer lezen

In het jaarverslag van Alles is gezondheid... schreven we al eerder een artikel over Voel je goed! Lees het praktijkverhaal hier.