• Op het werk
  • In de wijk
  • In de zorg
  • Op school
  • Bescherming

Pledge in de praktijk: Stichting Lezen & Schrijven

28 november 2014
Taal is van levensbelang. En laaggeletterdheid kan tot ongezonde situaties leiden. Partner van Alles is gezondheid… Stichting Lezen & Schrijven heeft de afgelopen maanden daarom weer op verschillende manieren gewerkt aan betere taalvaardigheden, onder andere bij baby’s en hun ouders en bij werkzoekenden.

E-learning-module Kraamverzorgenden Stg. Lezen en schrijven

Voor baby’s en hun ouders is taal van wezenlijk belang. Ouders moeten instructies voor hygiëne, voeding of veilig slapen goed kunnen begrijpen. En de zuigelingen moeten vanaf het begin goede input krijgen om taalvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. De e-learning-module die Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde voor kraamverzorgenden komt aan al deze zaken tegemoet. De kraamverzorgenden worden zich ervan bewust dat ze het niveau van de informatie aan moeten passen voor laaggeletterde ouders. Bovendien kunnen kraamverzorgenden ouders wijzen op het belang van voorlezen en praten met het kind.

'Taal maakt gezonder'

Laaggeletterdheid kan ook een probleem zijn voor mensen die informatie krijgen over hun gezondheid. Zeker in de zorg is dat gevaarlijk, bijvoorbeeld als medicijnen niet op de juiste manier ingenomen worden. Daarom zijn de Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging EersteLijnsOrganisaties (VELO) begonnen met de campagne 'Taal maakt gezonder’. Doel: 64.000 eerstelijnszorgverleners helpen om meer laaggeletterde patiënten door te verwijzen naar taalscholing. Overigens gebeurt het bij een verwant initiatief van de Albert Schweitzer Ziekenhuis rechtstreekser. Daar is in de centrale hal een mobiele balie met speciaal getrainde vrijwilligers die helpen bij het begrijpen van tekst of instructies het uitleggen.

Uitzendbureau

Voor werkzoekenden is taalvaardigheid ook van wezenlijk belang. Laaggeletterden zijn nu eenmaal minder in trek bij werkgevers. Randstad in Groningen heeft dat begrepen: mensen die via het uitzendbureau werk zoeken maar onvoldoende taalvaardig zijn, krijgen voortaan een taaltest. Deze ‘Taalmeter’ is gezamenlijk ontwikkeld door de Stichting Lezen & Schrijven, Randstad en het Alfa-college, waar de werkzoekenden op maat taalonderwijs kunnen krijgen.

Met al deze activiteiten en inspanningen laat de Stichting Lezen & Schrijven weer zien dat de pledge voor Alles is gezondheid... zeker niet alleen bij woorden blijft.