Zandkasteel
  • In de wijk
  • In de zorg
  • Op het werk
  • Op school

Participatiedebat 2015: van los zand kastelen bouwen

30 november 2015
Burgers met bravoure, leiders met lef en professionals met pioniersgeest. Allemaal namen zij op 23 november jl. deel aan het Participatiedebat 2015 ‘ Meedoen maakt gezond – kiezen én delen'. Conclusie: samenwerken en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen is essentieel, maar niet voldoende. Gemeenten moeten investeren en zich meer bezinnen op hun leidende rol als opdrachtgever.

Tijdens het debat houdt Marijke Vos, voorzitter van MOgroep, een vurig pleidooi voor extra investeringen in de ondersteuning van burgers. Want alleen met omdenken en verbindingen leggen, lukt het niet om kwetsbare burgers in daadwerkelijk in hun kracht te zetten en te laten meedoen. Om dat ‘plaatje’ waar te maken, moeten gemeenten veel fundamenteler bezinnen op hun leidende rol als opdrachtgever in dit verhaal. “Ik zie dat veel gemeenten het beschikbare budget leidend is in plaats van de vraag : wat hebben burgers nodig, en hoe kunnen we de dingen goed aanpakken? Ik wil de overheid dus echt oproepen om professionals – ook budgettair- meer ruimte te geven en de regelgeving en bureaucratie aan te pakken.”

Sleutel voor gemeenten bij gezondheid

Steeds meer gemeenten zien inmiddels dat de sleutel ligt bij gezondheid. Want gezond maakt sociaal, en andersom maakt sociaal ook gezond. Tegen die achtergrond stimuleren ze de verbinding tussen partijen in het sociale domein en het fysieke gezondheidsdomein. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG, komt met een treffend voorbeeld van een huisarts in een achterstandswijk. Deze nam onlangs contact op met het wijkteam, omdat hij op zijn spreekuur voortdurend achter de feiten aan liep en dus meer preventief wilde gaan werken. 80% van de klachten op zijn spreekuur hadden namelijk te maken met stress, ongezonde voeding en een gebrek aan beweging. Van Zanen: “De inzet op eigen kracht en eigen regie kan niet zonder een brede focus op gezond leven en dat in de volle breedte. Met aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van burgers. Maar ook met oog voor wonen, werk en onderwijs. Want als we deze verschillende onderdelen niet integraal aanpakken, is het als los zand. Maar als we in staat zijn die meerdere domeinen met elkaar te verbinden, kunnen we met los zand kastelen bouwen.” 

Bekijk het volledige verslag inclusief filmpjes van Wybo Vons op de website van Movisie.