plaatje kracht in NL
  • Bescherming

Op weg naar het Bruto Nationaal Welzijn met Kracht in NL

16 februari 2016
“Maatschappelijke initiatieven zijn onvoldoende zichtbaar, worden vaak niet op waarde geschat en kunnen daardoor vaak niet tot volle wasdom komen,” stelt mededirecteur Gerda Deekens. Kracht in NL… zet met de MAEXchange deze initiatieven én hun maatschappelijke waarde op de kaart. Vanaf heden gaan Kracht in NL en Alles is gezondheid... samen optrekken om maatschappelijke organisaties en de mensen zelf in hun kracht zetten.

Waarom hebben jullie Kracht in NL opgericht?

Vier jaar geleden zagen wij dat er heel veel gebeurt in de maatschappelijke sector, maar veel maatschappelijke initiatieven niet voldoende worden gezien en gewaardeerd. Wij geloven in de kracht van deze initiatieven die vaak met passende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken komen. Wij werken samen met diverse partijen, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, gemeenten Rotterdam en Den Haag, het bedrijfsleven zoals Alliander, KPN en de Groene Zaak en kennisinstituten als de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Alleen al in Rotterdam leidde dit tot de zichtbaarheid van zo’n 200 initiatieven. Wij willen deze initiatieven met elkaar verbinden en versterken en laten zien waarom het waardevol is om in deze initiatieven te investeren vanuit hun behoefte.

Jullie willen toewerken naar een investeringsmaatschappij?

Anderhalf jaar geleden hebben we samen met partners de MAEXchange opgericht. Inmiddels zijn er zo’n 800 initiatieven genoteerd aan de MAEXchange, die knipoogt naar de beursindex. Een belangrijke reden om een bedrijf op de beurs te noteren, is het aantrekken van kapitaal. Met de MAEXchange willen wij het maatschappelijke kapitaal van waardevolle maatschappelijke initiatieven op de kaart zetten en duidelijk maken waarom deze initiatieven een investering waard zijn. De MAEXchange is een online platform van maatschappelijke initiatieven die aan de hand van een aantal indicatoren de maatschappelijke waarde van deze initiatieven uitdrukt voor hun doelgroep en voor de omgeving. Zo werken we toe naar een Bruto Nationaal Welzijn, waar alles wat van waarde is, ook wordt gewaardeerd. De MAEXchange is daarmee ook een krachtig instrument voor bijvoorbeeld gemeenten: welke initiatieven zijn er in een wijk, wat is hun waarde, wat is hun behoefte en hoe kunnen de initiatieven het beste worden ondersteund? De MAEXchange laat de meervoudige waarde van een initiatief zien. Want een stadslandbouwproject biedt niet alleen voedseleducatie, maar kan bijvoorbeeld ook een werkervaringsplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bieden en ook een sociale plek waar mensen die aan de kant staan weer een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Dat al die waarden worden gezien en dat elke bijdrage telt (we participeren niet, we investeren met elkaar) en dat dat wordt gewaardeerd, daar willen wij naartoe.

Niet alleen investeren, maar ook herverdelen?

Met een andere bril op zie je opeens overcapaciteit in plaats van tekorten. Graag nodigen we Nederland uit om door deze bril mee te kijken. Want alles wat de een teveel heeft en wel zou willen inzetten, kan de ander juist dringend nodig hebben: kennis, kunde, ruimte, materieel. Het niet benutten van deze middelen is verspilling. Maar vaak weten de vraag en het aanbod elkaar niet te vinden.  Samen met onze partner HeelNederlandDeelt maken wij het mogelijk overcapaciteit opnieuw in te zetten. Dat hoeft allemaal niet gratis. Het is immers van waarde, dus waardeer die inzet gelijkwaardig. Zo noteerden we 800 initiatieven aan de MAEXchange die aangeven mensen nodig te hebben. Bij andere initiatieven zijn juist mensen die ‘over’ zijn. Denk aan de enorme hoeveelheid mensen die op straat staan als bijvoorbeeld de V&D failliet gaat, maar ook de asielzoekers die zich vervelen in AZC’s. Of een ander voorbeeld: een sportcomplex staat voor een deel van de dag leeg en een initiatief heeft behoefte aan een fysieke plek. Vraag en aanbod elkaar laten vinden, zodat er geen dingen onnodig lang duren of worden verspild, dat vinden wij belangrijk. 

Waarom de samenwerking met Alles is gezondheid… opzoeken?

Net als Alles is gezondheid… geloven wij in de kracht van verbinden en versterken en willen wij toe naar een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Door onze krachten te bundelen, kunnen we samen bouwen aan een veerkrachtig, vitaal en gezond Nederland.

Meer informatie of meedoen?

Wil je ook jouw initiatief aanmelden op de MAEXchange? Noteer je aan de MAEXchange. Ook kan je daarop zien welke initiatieven zich reeds genoteerd hebben.  Op MAEXchange.nl en Kracht in NL vind je meer informatie.