Alliantie gezondheid en geletterdheid 20 november 2017
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk
  • Op school

Nieuwe versterking Alliantie Gezondheid en geletterdheid

21 november 2017
Van de volwassenen in Nederland heeft 29% beperkte gezondheidsvaardigheden oftewel moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit heeft een negatief effect op hun gezondheid, bijvoorbeeld door het verkeerd gebruiken van medicijnen. Voor die mensen ontplooien de partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid activiteiten. Gisteren sloten zeven partijen zich bij de alliantie aan.

De nieuwe alliantiepartners beloven onder meer:

  • Een bijdrage leveren aan Voel je goed!, een integrale aanpak op het gebied van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden.
  • Het op de agenda zetten en houden van laaggeletterdheid, door onder meer gezondheidsinformatie te testen op begrijpelijkheid en patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe voorlichtingsmaterialen.
  • Het vergroten van taalvaardigheden rond medicijngebruik van allochtonen en digitale vaardigheden van ouderen.

Relatie gezondheid en geletterdheid

Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie maken vaker gebruik van de zorg, hebben minder kennis over gezondheid en juist meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Mede daardoor hebben zij een grotere kans eerder te sterven. Meer weten over de relatie tussen gezondheid en geletterdheid/gezondheidsvaardigheden? Lees de factsheet Taal maakt Gezonder, samengesteld door Stichting Lezen & Schrijven.

Nieuwe partners

De partners die zich aansloten zijn: Biblionet Drenthe, Ergo Control, LBG Diëtistenpraktijk, Libra Dieetadvisering, Longfonds, WMO Radar en Zorgbelang Nederland. Hiermee heeft de Alliantie gezondheid en geletterdheid inmiddels 77 partners en is daarmee de grootste thematische alliantie van Alles is gezondheid…

Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond

De ondertekening vond plaats tijdens 3 x G: Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond, een bijeenkomst op de Tel mee met Taal-conferentie in Amsterdam. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Bekijk de pledge van Alliantie gezondheid en geletterdheid

Ook aansluiten?

Lees meer op Doe mee!