logo D-support
  • Bescherming
  • In de wijk

Maak nader kennis met nieuwe partner D-Support

24 november 2015
D-Support biedt praktische hulp voor gezinnen met een kind(eren) met diabetes. Als een kind diabetes krijgt, verandert er veel voor het kind zelf, maar ook voor het gezin waarin het kind opgroeit. Met extra ondersteuning kunnen ook gezinnen een zo normaal mogelijk leven leiden.

“Als een kind diabetes krijgt, betekent dat niet alleen een grote verandering voor het kind zelf, maar ook voor het gezin waarin het kind opgroeit,” legt projectleider Guusje Neijens van D-Support uit. “Opeens moet je nauwlettend bijhouden wat je kind eet, moet je insuline leren spuiten en wat moet je doen bij een hypo? Dit geeft ouders vaak stress.” D-Support biedt ondersteuning. “Wij geven bijvoorbeeld trainingen aan gezinsleden hoe zij om kunnen gaan met diabetes.”

Oppascentrale

Ook richtte D-Support een oppascentrale op. Oppasverzoeken worden zo gematcht met getrainde vrijwilligers. Guusje: “Juist als je zo intensief met zorg bezig bent, heb je als ouder ook de behoefte aan een weekendje of avondje er tussen uit. Vooral in de beginperiode als alles nog nieuw is. Maar je wilt je kind tegelijkertijd ook veilig kunnen achterlaten bij iemand die weet hoe met diabetes om te gaan. Met onze oppascentrale bieden we zo’n veilige oppas. In twee proeftuinen in Juliana Kinderziekenhuis Den Haag en Kinderdiabetescentrum Nijmegen kijken we wat wel en niet werkt. Uiteindelijk willen wij aan de behoeftenood van 3000 gezinnen kunnen voldoen.”

Extra steuntje in de rug

Net als Alles is gezondheid… streeft stichting D-support naar het versterken van de eigen kracht en regie van mensen. “Door net dat extra steuntje in de rug te bieden, kunnen we ouders ontlasten en kan er zoveel mogelijk normaal. Dit verbetert de gezondheid van kinderen met diabetes en voorkomt stress bij mantelzorgers.”  D-Support werkt samen met diverse zorgorganisaties, waaronder Diabetes Vereniging Nederland en Jeugdartsen. “Door deze samenwerking kunnen we kennis en ervaringen delen en ons aanbod professionaliseren,” besluit Guusje. “Daarom doen wij ook mee aan Alles is gezondheid…, om ons netwerk nog sterker te verankeren. Eerdere initiatieven van ouders liepen vaak stuk op dat het toch teveel werk was. Door samen op te trekken kunnen wij kinderen met diabetes én hun ouders betere kansen op de lange termijn bieden.”