Karen van Ruiten
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk
  • Op school

Karen van Ruiten nieuw hoofd programmabureau Alles is gezondheid…

17 januari 2018
Karen van Ruiten wordt per 1 maart 2018 het nieuwe hoofd van het programmabureau van Alles is gezondheid…. Van Ruiten volgt hiermee Sonja Bleuland van Oordt op die vier jaar aan het roer stond van het programma. Zij vervolgt haar loopbaan als zelfstandig ondernemer met een adviespraktijk in Zweden.  

Karen van Ruiten (33) is van huis uit bestuurs- en bedrijfskundige. Na haar studies in Amsterdam is zij haar loopbaan gestart bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg om in 2010 de overstap te maken naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eerst als beleidsadviseur en daarna als projectleider. Hierdoor heeft ze ervaring op uiteenlopende portefeuilles in de zorg (langdurige zorg, GGZ, huisartsenzorg en chronische zorg). Afgelopen jaren heeft zij zich als innovator bij VWS toegelegd op start-ups, vernieuwende publiek-private samenwerking en zorgvernieuwing. In haar laatste functie als coördinator van het programma Innovatie en Zorgvernieuwing, werkte ze het overheidsbeleid rondom e-health, digitale gezondheid en zorg uit. Met deze achtergrond weet van Ruiten als geen ander hoe Nederland scoort op het gebied van innovatie en wat er nodig is om de gezondheidssector te veranderen.

Tweede fase

Met veel vertrouwen draagt het huidige programmahoofd Sonja Bleuland van Oordt het stokje over. “Vanaf de start in 2014 is veel bereikt. Met meer dan 3.000 partnerorganisaties staat er een stevig netwerk dat met elkaar talloze activiteiten uitvoert voor een gezonde leefomgeving. Daarmee is een mooi fundament gelegd voor de tweede fase van Alles is gezondheid... waarin we vol inzetten op een groter bereik, meer impact en onderlinge kennisdeling. Zo dicht mogelijk bij de mensen zelf: daar waar je werkt, woont, leert, zorgt en ontspant.’’ Op woensdag 7 februari 2018 neemt Sonja Bleuland van Oordt publiekelijk afscheid tijdens de jaarconferentie van Alles is gezondheid… in Amersfoort. 

Alles is gezondheid… 

Alles is gezondheid… is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie dat -als opdracht vanuit de politiek- in 2014 door de rijksoverheid is gestart. Het programma is opgezet onder de hoede van het Ministerie van VWS. Doel is om de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen en de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte terug te dringen.  Uitdaging in de komende 4 jaar is om de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid…  verder te versterken door meer impact en bereik te creëren, voor en door onze partnerorganisaties. Dit is reden geweest voor VWS om de ondersteuning door het programmabureau vanaf 1 juli 2017 onder te brengen bij Sardes. Sardes was als onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector al actief betrokken bij Alles is Gezondheid… door de inzet op twee pledges.