Logo regionetwerk Alles is gezondheid
  • Bescherming
  • In de wijk
  • In de zorg
  • Op het werk
  • Op school

Gezonde coalities voor een gezonde leefstijl

24 november 2015
De bijeenkomst ‘Een gezonde coalitie voor een gezonde leefstijl’ op donderdag 19 november in Leeuwarden was het startschot voor het regionetwerk Noord-Nederland van Alles is gezondheid…. Tijdens deze bijeenkomst stonden een aantal sprekers uit het netwerk stil bij de uitdagingen en kansen met betrekking tot preventie in Noord-Nederland.

“Gezonde mensen ervaren een hoger welbevinden, participeren meer en beter in de samenleving en doen minder beroep op de zorg dan mensen die minder gezond zijn,” stelt HANNN-directeur Daan Bultje. “Gezondheid is niet alleen hoe men in elkaar zit en leeft, maar ook een prettig ingerichte omgeving, een goed sociaal netwerk en toegang tot de juiste voorzieningen. In het Noorden willen we ons richten op concrete, menselijke beloftes en afspraken om de directe omgeving echt gezonder en vitaler te maken. Dit betekent dat we moeten inspelen op initiatieven uit de samenleving en op zoek gaan naar een gezamenlijk gevoel van waaruit iedereen goede dingen gaat doen.”

Uitdagingen

Een aantal sprekers, uitgenodigd door Alles is gezondheid… en HANNN stond stil bij de uitdagingen en kansen als het gaat om preventie in Noord-Nederland. Zo vertelt Jan Bleeker, GGD Friesland, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (Noord Nederland) over de huidige situatie en ontwikkelingen in Noord-Nederland. “Er zijn grote sociaal-economische verschillen tussen mensen in onze regio,” vertelt hij. “Vooral aan de rand van Drenthe en Groningen zijn er veel mensen met een laag inkomen. Er is veel werkeloosheid, een hoog percentage gezinnen heeft sociale regelingen en 40% van de kinderen in Groningen leeft in een achterstandswijk. Tot 2030 valt de vergrijzing in de regio nog mee, maar na 2030 is het percentage 65+ 1/3 van de bevolking. Werk aan de winkel dus, want dit kan en moet beter.”

Geen bergen, maar molshopen

Daan Bultje, directeur HANNN, vertelt hoe HANNN de eerste multidisciplinaire benadering van The First Man Made Blue Zone wil ontwikkelen om te komen tot een gebied waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Met als succesfactoren: een omgeving die de dagelijkse activiteit stimuleert, een gezond dieet, zingeving en actieve en sociale gemeenschappen. "HANNN is daarom druk bezig met coalities opbouwen met voedingsbedrijven, de bouwsector en de zorg en wil in enkele gemeenten een proeftuin starten.”

Vier D’s vormen de werkbasis voor directeur BewegingsCentrum Joan Boelens: dromen, denken, delen en doen. Vanuit deze D’s zette hij in Leeuwarden het Bewegingscentrum op. “Dit sportcentrum wil ik doorontwikkelen tot een preventiecentrum waar meer dan 60 nationaliteiten elkaar treffen, door te sporten, te leren en te eten.”

Tony Buys, parapluprojectleider van Healthy Lifestyle Werkgevers, gaat in op de programmalijn Gezonde Werkgevers. “Mensen struikelen niet over bergen, maar over molshopen,” stelt Buys. “Met een lerend netwerk van werkgevers en met instrumenten voor voorbeeldgedrag als het gaat om gezonde leefstijl van werknemers willen wij kijken hoe we deze molshopen te lijf kunnen gaan. Reflectie op de eigen persoonlijke rol en leren van elkaars ervaring spelen daarin een belangrijke rol.”

Samenwerking officieel bezegeld

Aan het einde van de bijeenkomst werd het regionetwerk bezegeld met de ondertekening van een aantal pledges van verschillende organisaties die zich gaan inzetten voor een gezondere noordelijke regio. Hoofd programmabureau Alles is gezondheid…Sonja Bleuland van Oordt besluit:" De urgentie om in Noord-Nederland de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen te verbeteren is duidelijk. De gedrevenheid van de partners verenigd in het HANNN-netwerk om hieraan te werken is groot en inspireert enorm!"