• In de wijk

Geef een (prenten)boek cadeau

19 december 2017
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Om deze missie te laten slagen, wordt ieder jaar een jeugd- en prentenboekklassieker beschikbaar gesteld voor maar € 2,-. De start van deze landelijke actie en het ondertekenen van bijbehorende pledge vindt plaats tijdens de conferentie Alles is Gezondheid op 7 februari 2018.

Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken ouders en kinderen hoe leuk voorlezen is, hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Bovendien is lezen en schrijven belangrijk voor succes op school en later in de samenleving.

Dat dit initiatief nodig is, blijkt wel uit het recente onderzoek van Stichting Lezen. Succesvolle leesbevordering, en daarbijkomende positieve effecten, hangt onder andere af van leesmotivatie. Leesmotivatie brengt een positieve leesspiraal in gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter, en grijpt daardoor weer sneller opnieuw naar een boek. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Het is dan ook van belang dat we kinderen stimuleren om te blijven lezen.

Geef een boek cadeau
Maar hoe bereik je kinderen die thuis geen boeken hebben en van wie de ouders niet het geld hebben om boeken te kopen? Door met z’n allen boeken te gaan geven; ouders, grootouders, instellingen in de kinderopvang, scholen, bedrijven. Bijvoorbeeld door, als je toch in de boekhandel bent om een boek te kopen voor je eigen kind, voor twee euro extra een boek kopen voor een kind dat geen boeken thuis heeft. De boekhandelaar zorgt er dan voor dat dit boek bij het juiste kind terechtkomt. 

Ieder kind zijn eigen boekenplankje
‘Geef een (prenten)boek cadeau’ wordt een jaarlijks terugkerende actie, gericht op de lange termijn. Daar hoort dan ook een boekenplankje thuis bij. De initiatiefnemers zorgen dat elk kind thuis een eigen boekenplankje krijgt. Met elk volgend boek krijgt een kind een mooie thuisbibliotheek. 

Partners en ambassadeurs
Wat als boekhandelsinitiatief is begonnen, kent inmiddels steun van diverse partijen. De organisatie kan nog ondersteuning gebruiken van enthousiaste mensen die willen helpen bij ‘Geef een prentenboek cadeau!'
Wil je bijdragen aan de landelijke actie? Meld je dan aan bij Tessa van Velzen (t.vanvelzen@sardes.nl) of bekijk de website www.geefeenprentenboekcadeau.nl 

Laten we samen zorgen dat álle kinderen een mooi boek krijgen. Het geven van een prachtig boek is immers een krachtig impuls voor leesbevordering.