• In de zorg

Expertmeeting Preventie: 'Erken onmacht en maak deze bespreekbaar'

28 november 2017
Ruim vijftig experts waren op de expertmeeting Preventie om samen te leren van opgedane ervaringen en de eigen opgave aan te scherpen. Huisarts Jacqueline van Riet ontwikkelde samen met allerlei stakeholders een nieuwe methode 'Krachtige basiszorg werkt' voor inwoners in Overvecht. De boodschap? Erken de onmacht en maak deze bespreekbaar.

De boodschap van Jacqueline? Erken de onmacht en maak deze bespreekbaar. Dat geldt voor patiënten in relatie tot de huisarts, maar zeker ook als samenwerkingspartners ten opzichte van elkaar. Jacqueline legt uit dat wanneer mensen te maken krijgen met disfunctioneren er veranderingen plaatsvinden in het brein. "Mensen hebben dan te dealen met angst en onmacht; het brein slaat daardoor als het ware dicht. Praten over eigen regie is dan goedbedoeld, maar beslist niet realistisch. Er is kwetsbaarheid en deze bestrijkt vaak meerdere domeinen. Wie begint nu waar, waarmee en hoe? De opgave voor professionals is om naast hun reguliere aanpak om te gaan met de complexiteit van de zorgvraag én de onmacht in de hulpverleningsrelatie."

Met het ontwikkelde 4-D model hebben de teams in Overvecht een instrument in handen waarmee ze vanuit verschillende perspectieven met een cliënt aan de slag gaan. "Dit blijft mensenwerk", vertelt Jacqueline. "Ook zullen er gezondheidsverschillen blijven, maar laten we zorgen (bijvoorbeeld in onze preventie-opgave) dat ze niet toenemen! In Overvecht zien we goede resultaten. Dat gun ik veel meer wijken. Ze moedigt gemeenten aan om huisartsen op te zoeken en met hen te bespreken: we willen hetzelfde, wat kunnen we samen doen? En als er onmacht is door drukke agenda's of weinig contact? Erken dit en maak het bespreekbaar! Dat is de eerste stap.

Expertmeeting gemist of nog eens nalezen? Bekijk hier alle factsheets en presentaties van de bijeenkomst.