Boom in je buurt!
  • Bescherming

Buurtbewoners zelf plek laten kiezen om boom te planten

26 november 2015
De actie ‘Boom in je buurt!’ geeft iedereen in Nederland de mogelijkheid om tot 16 januari 2016 een voorstel te doen voor het planten van een boom in zijn of haar leefomgeving. Initiatiefnemers zijn de Atlas Natuurlijk kapitaal (RIVM) en Nudge.

Daphne Schmidt van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK): “Burgers kennen hun omgeving. Zij weten waar pas bomen gekapt zijn, waar een braakliggend veldje ligt of er een groen plekje is dat nog wel een boom kan gebruiken. Deze lokale kennis kunnen zij aan kaartgegevens in de ANK koppelen. Zo kunnen zij meehelpen om te onderzoeken of de boom in hun straat bijvoorbeeld bijdraagt aan het afvangen van fijnstof op de fijnstofkaarten in de ANK.”

De ideale plek

Burgers kunnen meedoen met de actie door op een kaart op de website Atlas Natuurlijk Kapitaal aan te geven waar zij graag een boom willen laten planten. Vervolgens bekijken medewerkers van Nudge met gemeenten of de boom kan worden geplaatst en bepalen zij samen de ideale plek om de aangemelde bomen te planten. Het planten gebeurt op de Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016.

Beter benutten

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt overheden, bedrijven en burgers om het natuurlijk kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten en is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteit.