Jaarverslag Alles is gezondheid....
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk
  • Op school
  • Bescherming

Alles is gezondheid… in beeld: monitorrapportage en jaarverslag 2017

23 april 2018

Vier jaar Alles is gezondheid… In het jaarverslag 2017 vindt u feiten, cijfers en inspirerende praktijkverhalen uit het Alles is gezondheid...-netwerk. Verhalen die in toenemende mate worden gekenmerkt door vernieuwende en domeinoverstijgende samenwerkingen, kennisdeling en opschaling van ambities.

Vier jaar Alles is gezondheid… In het jaarverslag 2017 vindt u feiten, cijfers en inspirerende praktijkverhalen uit het Alles is gezondheid...-netwerk. Verhalen die in toenemende mate worden gekenmerkt door vernieuwende en domeinoverstijgende samenwerkingen, kennisdeling en opschaling van ambities.

Uit onze jaarlijkse monitor blijkt dat het netwerk van Alles is gezondheid... inmiddels is  doorgegroeid (20%) naar ruim 3000 partners en 374 pledgehouders. Samen vormen zij een ondernemend netwerk dat met eigen middelen maatschappelijke partners betrekt bij talloze gezondheidsinitiatieven. Mooie resultaten, maar er is ook nog terrein te winnen.

Onze beweging is in de fase beland, waarin naast het streven het netwerk verder te laten groeien er meer aandacht is voor de impact van de activiteiten en initiatieven. Ook door een grotere inzet op gebied van nieuwe thematische allianties en domeinoverstijgende coalities kunnen we als maatschappelijke beweging in kracht toenemen. Denk hierbij aan relevante thema’s als (kinder)armoede, eenzaamheid, groene omgeving en mentale gezondheid.

PDF iconMonitorrapportage Alles is gezondheid... in beeld

PDF iconJaarverslag Alles is gezondheid... 2017

Om de voortgang en output van het programma te monitoren is het onderzoeks- en adviesbureau Sardes ingeschakeld. Vervolgonderzoek naar de werking en verduurzaming van Alles is gezondheid... als maatschappelijke beweging wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit.

Suggesties voor verbetering van ons jaarverslag of monitor ontvangen wij graag. U kunt deze mailen naar info@allesisgezondheid.nl.